Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Στη σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών πλέον εφαρμόζονται 3 χειρουργικές τεχνικές λήψεις τριχοθυλακίων:

  • Τεχνική FUT

Σε αυτή την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών αφαιρείται μία σειρά τριχοθυλακίων από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας. Η περιοχή συγκλείνεται με λεπτό ράμμα ή με ειδικό χειρουργικό συρραπτικό. και μικροσκόπια χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον διαχωρισμό των φυσικών τριχοθυλακιακών μονάδων. Στη δότρια περιοχή παραμένει μια οριζόντια ουλή, συνήθως 1-2mm πλάτος που καλύπτεται εύκολα με τα μαλλιά.

  • Τεχνική FUE

Στην τεχνική αυτή Μεταμόσχευσης Μαλλιών αφαιρούνται μεμονωμένα τριχοθυλάκια εξάγονται ένα προς ένα από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας με ειδικά κυλινδρικά εργαλεία διαμέτρου 0,7-1mm. Δεν χρησιμοποιούνται ράμματα και τεχνική αυτή δεν απαιτεί η χρήση ράμματος. Μετά την αφαίρεση, οι τριχοθυλακιακές μονάδες μπορεί να παρασκευαστούν επιπλέον υπό μεγέθυνση. Παραμένει από μια μικρή αδιόρατη ουλή μικρότερη από ένα χιλιοστό για κάθε τριχοθυλάκιο που αφαιρείται, που καλύπτεται εύκολα με τα μαλλιά.

  • Τεχνική ΒΗΤ (Body Hair Transplantation)

Η τεχνική Body Hair Transplantation, BHT είναι μια παραλλαγή της τεχνικής FUE για την αφαίρεση τριχοθυλακίων από περιοχές του σώματος, εκτός από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας.

Στις επόμενες ενότητες θα διαβάσετε λεπτομέρειες για τις διαφορές των 3 τεχνικών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας.

Το σημαντικότερο που πρέπει κανείς να θυμάται είναι πως η μόνη διαφορά στις δύο βασικές τεχνικές, FUT & FUE, είναι το πώς αφαιρούνται τα μοσχεύματα από τη δότρια περιοχή. 

Όλα τα υπόλοιπα χειρουργικά βήματα είναι ίδια.

Επίσης, να θυμάται πως δεν υπάρχει «παλιά» και «νέα» τεχνική, καθότι και οι δύο τεχνικές αποτελούν εξέλιξη παλαιότερων τεχνικών και συνεχώς εξελίσσονται.

Log in

create an account