Τι να προσέξετε αν επιλέξετε κλινική στο Εξωτερικό

 • Επιστημονική επιμέλεια κειμένου: Dr. Ρήγας Γέωργιος MD, Χειρουργός Πλαστικής - Επανορθωτικής - Αισθητικής Χειρουργικής

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε «κλινικές» Μεταμόσχευσης Μαλλιών οι οποίες :

 • Ισχυρίζονται ότι είναι «κορυφαίες» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών ή χρησιμοποιούν παρόμοιες διατυπώσεις, εκτός εάν μπορούν να επιδείξουν διαπιστευτήρια, επιτεύγματα και εμπειρία σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο (ανάλογα με το τι ισχυρίζονται) που να υποστηρίζει αυτή τη θέση.
 • Δεν είναι ξεκάθαρο στις ιστοσελίδες τους ποιοί είναι οι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών, μαζί με το βιογραφικό τους που να καταγράφει τα προσόντα και την εμπειρία τους.
 • Δεν απαντούν με ξεκάθαρο τρόπο όταν ερωτώνται ποιός είναι ο υπεύθυνος χειρουργός Μεταμόσχευσης Μαλλιών.
 • Χρησιμοποιούν μη ιατρικό προσωπικό για τη λήψη αποφάσεων για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.
 • Δεν ξεκαθαρίζουν το κόστος ανά τριχοθυλάκιο.
 • Διαφημίζουν (είτε στις ιστοσελίδες τους είτε σε ειδικές ιστοσελίδες προώθησης εκπτώσεων) οικονομικά κίνητρα με τη μορφή μειωμένων τιμών ή προσφορών περιορισμένου χρόνου.
 • Ασκούν πίεση στον ασθενή να δεσμευτεί στην πραγματοποίηση της επέμβασης εντός ενός περιορισμένο χρονικού πλαισίου.
 • Χρησιμοποιούν την «δωρεάν εξέταση» ως διαφημιστικό εργαλείο.
 • Υπαινίσσονται ότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών «δεν αφήνει ουλές» ή ότι είναι «ανώδυνη».
 • Προσφέρουν «εγγυήσεις» σχετικά με τη μονιμότητα του αποτελέσματος της Μεταμόσχευσης Μαλλιών.
 • Χρησιμοποιούν φωτογραφίες πριν-μετά όπου οι φωτογραφίες δεν είναι συγκρίσιμες, ούτε οι λήψεις είναι ίδιες.
 • Προσφέρουν υπηρεσίες και πραγματοποιούν επεμβάσεις σε χώρους που δεν είναι πιστοποιημένοι και εγκεκριμένοι από τις υγειονομικές αρχές.

Οι ασθενείς θα έπρεπε να είναι προσεκτικοί απέναντι σε χειρουργούς Μεταμόσχευσης Μαλλιών οι οποίοι:

 • Δεν είναι καταχωρημένοι στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου στην πόλη ή στην χώρα όπου εκτελούν τις επεμβάσεις.
 • Ισχυρίζονται στην ιστοσελίδα ή σε ενημερωτικά υλικά τους ότι «έχουν τεράστια εμπειρία» με την προτεινόμενη επέμβαση, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ασκήσει τη συγκεκριμένη τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών για τουλάχιστον 3 χρόνια. Προκειμένου οι περισσότεροι χειρουργοί να εκπαιδευτούν πλήρως σε υψηλό επίπεδο σε μία χειρουργική ειδικότητα, το ελάχιστο διάστημα είναι έξι χρόνια.
 • Ισχυρίζονται ότι είναι «εξειδικευμένοι» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, εκτός εάν μπορούν να παρουσιάσουν τους αντίστοιχους τίτλους πιστοποίησης από επίσημες υγειονομικές αρχές. 
 • Ισχυρίζονται ότι «εξειδικεύονται» στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, εκτός εάν αυτός είναι ο κύριος τομέας ειδίκευσης τους εκτός αν μπορούν να παρουσιάσουν τους αντίστοιχους τίτλους πιστοποίησης από επίσημες υγειονομικές αρχές.
 • Ισχυρίζονται ότι είναι «κορυφαίοι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών» ή χρησιμοποιούν παρόμοιες διατυπώσεις, εκτός εάν μπορούν να επιδείξουν επιτεύγματα και εμπειρία που τους τοποθετούν ανάμεσα στους κορυφαίους επαγγελματίες της συγκεκριμένης χειρουργικής ειδικότητας, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές πεδίο, ανάλογα με τη διατύπωση.

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Ρήγας Γέωργιος MD, Χειρουργός Πλαστικής - Επανορθωτικής - Αισθητικής Χειρουργικής

Βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Αναστασάκης, Ανδρογενετική Αλωπεκία, από το Α ως το Ω. - 1η έκδοση - Αθήνα 2015, Εκδόσεις Γ. ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ., 874 σελίδες. ISBN 978-618-81608-0-4

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account