Τι είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία μεταφέρουμε τριχοθυλάκια από μια περιοχή σε μια άλλη. Συγκεκριμένα, αφαιρούμε τριχοθυλακιακές μονάδες από την δότρια περιοχή µόνιµης τριχοφυΐας (στο πίσω μέρος και στα πλάγια του κεφαλιού) και τις μεταφέρουμε οπουδήποτε τις χρειαζόμαστε προκειμένου να δώσουμε πυκνότητα και κάλυψη.

Στη σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών χρησιμοποιούνται 3 χειρουργικές τεχνικές:

 • Τεχνική FUT (Follicular Unit Transplantation)

Σε αυτή την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών αφαιρείται μία σειρά τριχοθυλακίων από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας. Η περιοχή συγκλείνεται με λεπτό ράμμα και μικροσκόπια χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον διαχωρισμό των τριχοθυλακίων. Στη δότρια περιοχή παραμένει μια οριζόντια ουλή, συνήθως 1-2mm πλάτος που καλύπτεται εύκολα με τα μαλλιά.

 • Τεχνική FUE (Follicular Unit Extraction)

Στην τεχνική αυτή Μεταμόσχευσης Μαλλιών αφαιρούνται μεμονωμένα τριχοθυλάκια εξάγονται ένα προς ένα από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας. Δεν χρησιμοποιούνται ράμματα. Παραμένει από μια μικρή αδιόρατη ουλή μικρότερη από ένα χιλιοστό για κάθε τριχοθυλάκιο που αφαιρείται, που καλύπτεται εύκολα με τα μαλλιά.

 • Τεχνική ΒΗΤ

Η τεχνική Body Hair Transplantation, BHT είναι μια παραλλαγή της τεχνικής FUE για την αφαίρεση τριχοθυλακίων από περιοχές του σώματος, εκτός από την δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας.

Τι επιτυγχάνει η σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Με την Μεταμόσχευση Μαλλιών δεν δημιουργείται νέα τριχοφυΐα και δεν σταματά η τριχόπτωση αλλά γίνεται «αναδιανομή» της υπάρχουσας τριχοφυΐας του τριχωτού. 

Η σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών δεν αποκαθιστά «τρίχα-προς-τρίχα» τη χαµένη τριχοφυΐα, αλλά έχει ως στόχο να δηµιουργήσει µε επιτυχία την εικόνα της κάλυψης. 

Με την σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών πράγµατι µπορούµε να καλύψουµε απόλυτα ικανοποιητικά και µε απόλυτη φυσικότητα όλες σχεδόν τις περιοχές που έχουν αραιώσει ή αδειάσει, ακόμα και σε άτομα με εκτενή τριχόπτωση.

Οι στόχοι της Μεταμόσχευσης Μαλλιών είναι ουσιαστικά τρεις:

 1. Η βελτίωση της εικόνας του ασθενούς, προσφέροντας κάλυψη των αραιών ή άδειων περιοχών

 2. Η Μεταμόσχευση Μαλλιών να «περνάει» απαρατήρητη, δηλαδή να αντιγράφει πιστά την εικόνα των φυσικών μαλλιών

 3. Ο ελάχιστος τραυματισμός στους ιστούς.

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να είναι κάποιος υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι να υπάρχουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή, δηλαδή ικανοποιητική πυκνότητα και όσο γίνεται μεγαλύτερη διάμετρος (πάχος) τριχών.

Τι περιλαμβάνει η σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

 • Στην Μεταμόσχευση Μαλλιών γίνεται «αναδιανομή» της υπάρχουσας τριχοφυΐας του τριχωτού. Συγκεκριμένα µεταφέρονται µόνον αυτούσιες τριχοθυλακιακές µονάδες από την δότρια περιοχή µόνιµης τριχοφυΐας (πίσω μέρος και στα πλαϊνά του τριχωτού) στις περιοχές µε αραίωση ή πλήρη απώλεια µαλλιών (λήπτρια περιοχή). (Σχήμα 1)

  met malion a1


  Σχήμα 1. Διαγράφονται τα όρια της ασφαλούς δότριας περιοχής µόνιµης τριχοφυΐας, δηλαδή της περιχοχής από την οποία είμαστε βέβαιοι πως τα τριχοθυλάκια αυτά δεν πρόκειται ποτέ να επηρεαστούν από τα ανδρογόνα, όπου και να τα μεταφέρουμε στο τριχωτό.
 • Οι τριχοθυλακιακές μονάδες είναι η φυσική μορφή που φυτρώνουν τα μαλλιά στο τριχωτό, δηλαδή σε «συμπλέγματα» που περιέχουν 1, 2, 3, 4 ή και 5 τριχοθυλάκια. (Εικ. 1, Σχήμα 2,3) Οι τριχοθυλακιακές μονάδες μεταφέρονται στη φυσική τους μορφή, όπως ακριβώς βρίσκονται και στην περιοχή από όπου τα αφαιρέσαμε, ούτε χωρίζονται σε μικρότερα μοσχεύματα, αλλά και ούτε συνδυάζονται σε μεγαλύτερα μοσχεύματα, όπως γινόταν με παλαιότερες τεχνικές (μέχρι το 1995).

  met malion a2 


  Εικ. 1 Εικόνα τριχοσκόπησης που φαίνεται καθαρά πως οι τριχοθυλακιακές μονάδες περιέχουν πολλές τρίχες που συμπλησιάζουν μεταξύ τους στην επιφάνεια, σαν μικρά μπουκέτα λουλουδιών.

  met malion a3


  Σχήμα 2. Η τριχοθυλακιακή μονάδα είναι η φυσιολογική ανατομική μορφή με την οποία εμφανίζονται τα τριχοθυλάκια στο ανθρώπινο τριχωτό. Απαρτίζεται από 1-5 τελικά τριχοθυλάκια, κοινό σμηγματογόνο αδένα και μυ, κοινό αγγειακό και νευρικό πλέγμα και κοινή δέσμη κολλαγόνου που «αγκαλιάζει» ολόκληρη την μονάδα

  met malion a4


  Σχήμα 3. Ανεξάρτητα από τον αριθμό τριχοθυλακίων της τριχοθυλακιακής μονάδας (1 έως 4), το εμβαδόν τους στην επιφάνεια είναι σχεδόν το ίδιο, αφού τα τριχοθυλάκια συμπλησιάζουν μεταξύ τους στην επιφάνεια. Συνεπώς, μπορούμε να τοποθετήσουμε τις τριχοθυλακιακές μονάδες πολύ κοντά τη μία στην άλλη στη λήπτρια περιοχή και να καταφέρουμε απόλυτη φυσικότητα και υψηλή πυκνότητα.
 • Οι τριχοθυλακιακές μονάδες αυτές δεν επηρεάζονται από τις βιοχηµικές δράσεις των ανδρογόνων που προκάλεσαν την τριχόπτωση στην περιοχή και διατηρούν εφ’ όρου ζωής τις αρχικές τους ιδιότητες, χωρίς ποτέ να επηρεάζονται από την τριχόπτωση. 
 • Τα μαλλιά που παράγονται από τις μεταμοσχευμένες τριχοθυλακιακές μονάδες δεν πέφτουν ποτέ ξανά, μακραίνουν, χτενίζονται, βάφονται και γκριζάρουν όπως τα υπόλοιπα μαλλιά και γενικά δεν απαιτούν οποιαδήποτε ξεχωριστή φροντίδα.
 • Τα νέα μαλλιά αρχίζουν να αναπτύσσονται κατά μέσο όρο μετά από 3 μήνες από τη μεταμόσχευση μαλλιών. Σταδιακά αναπτύσσονται και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα επέρχεται κατά μέσο όρο μετά τους 10 με 12 μήνες από την επέμβαση. 
 • Το τελικό αποτέλεσμα διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς προκύπτει από το συνδυασμό διαφόρων παραμέτρων, όπως ο μέσος αριθμός των τριχών σε κάθε τριχοθυλακιακή μονάδα, η μέση διάμετρος των τριχών, η αντίθεση χρώματος μεταξύ τριχών και δέρματος του τριχωτού, αν τα μαλλιά είναι ίσια, κυματιστά ή κατσαρά και άλλες παράμετροι.
 • Οι άπειροι συνδυασμοί αυτών των παραμέτρων εξηγούν και το γεγονός ότι ακόμη και για Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών με τον ίδιο αριθμό τριχοθυλακίων, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό σε κάθε άτομο.

Στις επόμενες ενότητες θα διαβάσετε λεπτομέρειες για τις σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών που θα σας βοηθήσουν να γνωρίζετε αν η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι η κατάλληλη επέμβαση για εσάς και πώς να κάνετε την καλύτερη επιλογή για την εμφάνισή σας.

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου, Ωτορινολαρυγγολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Παν/μιου
Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS

Βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Αναστασάκης, Ανδρογενετική Αλωπεκία, από το Α ως το Ω. - 1η έκδοση - Αθήνα 2015, Εκδόσεις Γ. ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ., 874 σελίδες. ISBN 978-618-81608-0-4

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account