Μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική FUE

Η τεχνική FUE (Follicular Unit Extraction, εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων) άρχισε για πρώτη φορά να εφαρμόζεται σε συνεδρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2003 και έκτοτε η δημοφιλία της είναι ανοδική.

Η τεχνική FUE διαφέρει από την τεχνική FUT στον τρόπο συγκομιδής των τριχοθυλακιακών μονάδων από τη δότρια περιοχή. Με την τεχνική FUE οι τριχοθυλακιακές μονάδες αφαιρούνται μία-προς-μία από τη δότρια περιοχή με μικροσκοπικά κυλινδρικά εργαλεία από Τιτάνιο (punches) διαμέτρου 0,8-1mm και οι μικροσκοπικές ουλές στην δότρια περιοχή είναι αδιόρατες ακόμα και με πολύ κοντό κούρεμα.

Η τεχνική FUE είναι μια πολύ απαιτητική και εξαιρετικά λεπτομερής χειρουργική διαδικασία καθώς αφορά την μεμονωμένη αφαίρεση τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή προκειμένου να μην παραμένει ευθεία ουλή στη δότρια περιοχή και να μην υπάρχει ο κίνδυνος επιπλοκών στη δότρια περιοχή που μπορούν να εμφανιστούν ενίοτε με την τεχνική FUT (διάταση ουλής, αιμορραγία, διατομή νευρών, κτλ.)

Με την τεχνική FUE ο ασθενής δεν πρόκειται να ανησυχήσει ότι η «ουλή θα μεγαλώσει», θα φαίνεται ή ότι θα χρειασθεί κάποια επιδιορθωτική επέμβαση στη δότρια περιοχή. Εντούτοις, είναι ιατρικό γεγονός ότι κανένας ιστός δεν μπορεί να επουλωθεί χωρίς να αφήσει ουλή. Το ζήτημα είναι το πώς μοιάζει η ούλη και πόσο καλά μπορεί να καλυφθεί. Με άλλα λόγια, η τεχνική FUE δεν είναι μια επέμβαση «χωρίς ουλή» (scarless), είναι μια τεχνική «διασποράς ουλής» (scar spreading). Ο ουλώδης ιστός υπάρχει, απλά δεν είναι εμφανής, εκτός αν τα μαλλιά κοπούν πάρα πολύ κοντά.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της τεχνικής FUE με σημαντικότερο πως είναι φιλικότερη για τον ασθενή, ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει τις τριχοθυλακιακές μονάδες που επιθυμεί, ανάλογα με την περιοχή που θέλει να καλύψει, δηλαδή μπορεί να επιλέξει αν θα αφαιρέσει λεπτά, χοντρά, μονότριχα ή πολύτριχα μοσχεύματα κ.ο.κ. Παλαιότερα, το κύριο μειονέκτημα της τεχνικής ήταν πως για την αφαίρεση μεγάλου αριθμού μοσχευμάτων (>1500 μοσχεύματα) χρειάζονταν περισσότερες από 1 ημέρες. Σήμερα, χάρη στη βελτίωση της τεχνικής της εξαγωγής των τριχοθυλακίων (π.χ. μηχανική εξαγωγή) το μειονέκτημα αυτό έχει επαλειφθεί καθώς είναι δυνατή η αφαίρεση μεγάλου αριθμού τριχοθυλακίων (πάνω από 3000 ημερησίως) εφόσον η δότρια περιοχή το επιτρέπει.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να αφαιρεθούν μοσχεύματα από περιοχές της δότριας περιοχής που με την τεχνική FUT δεν επιτρεπόταν να αφαιρεθούν λόγω του κινδύνου επιπλοκών. Τέλος, η ανάρρωση της δότριας περιοχής είναι πολύ σύντομη και οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες, ενώ οι ασθενείς αναφέρουν πως η τεχνική FUE είναι ηπιότερη, με λιγότερο μετεπεμβατικό πόνο. Χαρακτηριστικά, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει ακόμα και την επόμενη μέρα στις ασχολίες του χωρίς δυσφορία ή κίνδυνο αιμορραγίας ή επιπλοκής.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι

Άνδρες και γυναίκες μπορούν άφοβα και με απόλυτη ασφάλεια να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE. Ο λιγότερο τραυματικός χαρακτήρας της τεχνικής FUE καθιστά την συνεδρία Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE πρακτικά ανώδυνη και μετεγχειρητικά. 

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE εφαρμόζεται επομένως σε: 

 • Άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από Ανδρογενετική Αλωπεκία
 • Άνδρες και γυναίκες με ουλωτικές μορφές τριχόπτωσης
 • Σε περιπτώσεις αραίωσης των φρυδιών
 • Σε περιπτώσεις αραίωσης των τριχών του προσώπου (γένια, μουστάκι, παρειές, φαβορίτες)
 • Σε περιπτώσεις κάλυψης ουλών μετά από παλαιότερες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών (strip, punch grafts, reductions, scalp lifts).
 • Σε περιπτώσεις κάλυψης ουλών μετά από τραύμα ή έγκαυμα.
 • Σε περιπτώσεις που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε εναλλακτικές δότριες περιοχές (στέρνο, πλάτη, κτλ.)

Ασθενείς με καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα, διαβητικοί, ασθενείς με διαταραχές πηκτικότητας, ασθενείς με παθήσεις του θυρεοειδούς μπορούν άφοβα να υποβληθούν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πρότερη συνεννόηση του χειρουργού Μεταμόσχευσης Μαλλιών με τον θεράποντα ιατρό τους και εφόσον έχει γίνει η αναγκαία ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθούν οι ασθενείς.
Ωστόσο, εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας (π.χ. πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο ή καταστάσεις σοβαρής ανοσοκαταστολής).

Τα κριτήρια που ορίζουν την καταλληλότητα του υποψηφίου

Προτού προβεί στην πραγματοποίηση μιας συνεδρίας Μεταμόσχευσης Μαλλιών με την τεχνική FUE, ο χειρουργός καλείται να εξετάσει και να αξιολογήσει την καταλληλότητα του υποψηφίου με βάση αποφασιστικής σημασίας στοιχεία, τα οποία είναι: 

 • Η ηλικία του ασθενούς 
 • Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου του ασθενούς
 • Το στάδιο αλωπεκίας που βρίσκεται προεγχειρητικά ο ασθενής 
 • Ο αριθμός των διαθέσιμων τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή του ασθενούς
 • Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή
 • Οι προσδοκίες του ασθενούς σχετικά με το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα
 • Οι πιθανές μελλοντικές ανάγκες του ασθενούς για νέα επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός, η κατάλληλη διαλογή και κατανομή των τριχοθυλακίων κατά την τοποθέτησή τους στην λήπτρια περιοχή, αποτελούν όχι μόνο μία εξατομικευμένη και τεχνικά απαιτητική διαδικασία αλλά και έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επιτυχία της Μεταμόσχευσης Μαλλιών, κατανοεί κανείς την σημασία που φέρει ο ρόλος του εξειδικευμένου χειρουργού που θα πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Η κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία του ειδικού και της ιατρικής του ομάδας είναι δυο στοιχεία που καθορίζουν την καλή έκβαση της επέμβασης και την αρτιότητα του αισθητικού αποτελέσματος.

Οι τρείς καθοριστικοί παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία

Τρία κριτήρια πρέπει να πληρούνται προκειμένου μια συνεδρία Μεταμόσχευσης Μαλλιών με την τεχνική FUE να θεωρείται επιτυχημένη: 

 • H Μεταμόσχευση Μαλλιών πρέπει να έχει τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες στη δότρια και λήπτρια περιοχή, όπως το να μην δημιουργούνται εμφανείς ουλές και σημάδια και να προσφέρεται ομοιόμορφη κάλυψη της λήπτριας περιοχής.
 • Η Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE πρέπει να οδηγεί σε ένα 100% φυσικό αποτέλεσμα, τόσο στη λήπτρια όσο και στη δότρια περιοχή.
 • Η Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE πρέπει να προσδίδει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της συνεδρίας, τα διαθέσιμα τριχοθυλάκια στην δότρια περιοχή και τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενούς.

Αν τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια πληρούνται κατά τη συνεδρία Μεταμόσχευσης Μαλλιών, τα ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλά καθώς φτάνουν το 95-98%.

Βήματα της τεχνικής Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE

Τα στάδια στη Η Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE είναι:

 • Προσδιορισμός της δότριας περιοχής από τον γιατρό και εφαρμογή τοπικής αναισθησίας με διάλυμα λιδοκαίνης-αδρεναλίνης στην περιοχή. 
 • Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν απαιτείται ένας σημαντικός αριθμός μοσχευμάτων, ολόκληρο το πίσω μέρος και τα πλάγια του τριχωτού της κεφαλής θα πρέπει να είναι κουρεμένα σε μήκος 1mm την ημέρα της επέμβασης. Το κούρεμα της δότριας περιοχής είναι απαραίτητο για τον ακριβή εντοπισμό και την ασφαλή αφαίρεση των τριχοθυλακιακών μονάδων. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ξυριστούν μόνο συγκεκριμένες περιοχές που θα καλύπτονται μετά από τα υπόλοιπα μαλλιά. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση ακόμα και ακούρευτης συνεδρίας FUE (unshaven FUE) από έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μεταμόσχευσης, αλλά στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των τριχοθυλακίων που εξάγονται είναι αρκετά μικρότερος της ξυρισμένης μεθόδου (κατά 40-50%)
 • Τα τριχοθυλάκια αφαιρούνται ένα προς ένα από τη δότρια περιοχή με ειδική αυτοματοποιημένη συσκευή (automated FUE extractor) ή με χειροκίνητο τρόπο (manual FUE extraction).
 • Φύλαξη των μοσχευμάτων σε υγρό και κρύο περιβάλλον θερμοκρασίας 4-8oC .
 • Σχεδιασμός της περιοχής εμφύτευσης (λήπτρια περιοχή) στην οποία θα διενεργηθεί η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων που εξήχθησαν κατά το 2ο στάδιο. 
 • Τοποθέτηση των μοσχευμάτων ένα προς ένα με είτε με ειδική συσκευή εμφύτευσης (implanter device) χωρίς την προηγούμενη δημιουργία υποδοχών είτε με τη δημιουργία υποδοχών πρώτα και την τοποθέτηση αμέσως μετά των μοσχευμάτων με τη βοήθεια ειδικής λαβίδας (forceps). 
 • Η ειδική συσκευή εμφύτευσης προσαρμόζεται στην εκάστοτε περιοχή που εφαρμόζεται η Μεταμόσχευση Μαλλιών ώστε τα μοσχεύματα να έχουν την κατάλληλη γωνία και φορά φύτρωσης, μιμούμενα πιστά τα φυσικά μαλλιά. Η τοποθέτηση των μοσχευμάτων στο κατάλληλο βάθος, στη σωστή γωνία και φορά εξασφαλίζει την απόλυτη φυσικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαγωγή των μεμονωμένων τριχοθυλακίων μπορεί να πραγματοποιηθεί με αυτόματο εξαγωγέα και η εμφύτευσή τους να λάβει χώρα περιοχή με χρήση συσκευής εμφύτευσης σε ένα στάδιο (one-step implantation), χωρίς τη δημιουργία υποδοχών-οπών στο δέρμα της λήπτριας περιοχής. Η τεχνική αυτή περιορίζει σημαντικά την αιμορραγία, τον τραυματισμό, το οίδημα και τα μετεγχειρητικό πόνο, επιτρέποντας την γρήγορη αποθεραπεία και την άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα της τεχνικής FUE

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου FUE στα χέρια μίας κατάλληλα εκπαιδευμένης και έμπειρης ομάδας είναι από ικανοποιητική έως άριστη, εφόσον η ανάπτυξη νέων τριχών ξεπερνά το 95%. Χάρη στην λιγότερο επεμβατική φύση της τεχνικής FUE όσον αφορά τη δότρια περιοχή, δεν προκαλούνται εμφανή σημάδια ή εμφανείς, αντιαισθητικές ουλές και σχεδόν τίποτα δεν προδίδει ότι πραγματοποιήθηκε συνεδρία Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Συνεδρίες διάρκειας μίας ή δύο ημερών -ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς σε μοσχεύματα- οδηγούν σε ολοκληρωμένα αποτελέσματα όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος της αραίωσης μαλλιών. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη των νέων μαλλιών πραγματοποιείται σταδιακά. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τη συνεδρία Μεταμόσχευσης Μαλλιών παρατηρείται ανάπτυξη νέων τριχών. Ωστόσο, τις επόμενες 2-6 εβδομάδες παρατηρείται απόπτωση κάποιων τριχών καθώς τα μοσχεύματα μετά την τοποθέτησή τους μεταπίπτουν στην τελογενή φάση. Το γεγονός της απόπτωσης είναι απολύτως αναμενόμενο και δεν θα πρέπει να προβληματίσει τον ασθενή καθώς αποτελεί φάση αποστελέχωσης. Προοδευτικά, ακολουθεί η επαναφύτρωση των νέων μαλλιών, η οποία ολοκληρώνεται στους 10 περίπου πρώτους μήνες μετά την μεταμόσχευση μαλλιών. Ωστόσο, ακόμη και 18-24 μήνες μετά περιγράφεται φύτρωση νέων μαλλιών.

Όταν η Μεταμόσχευση Μαλλιών έχει πραγματοποιηθεί στο hairline, στο πρόσωπο (π.χ. εμφύτευση γενίου, φρυδιών) ή στην πρόσθια ζώνη, παρατηρείται ότι η φύτρωση είναι ταχύτερη λόγω της πλούσιας αιμάτωσης της περιοχής. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν παρατηρείται ότι η φύτρωση ολοκληρώνεται σε ποσοστό 80% μέσα στους πρώτους 4-6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας FUE.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής FUE

Τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 • Η συμμετοχή των τεχνικών/βοηθών στις επεμβάσεις FUE είναι μικρή και ο ασθενής ξέρει ότι ο ιατρός του είναι αρμόδιος για όλες τις σημαντικές διαδικασίες της επέμβασης
 • Λιγότερο επεμβατική τεχνική, με ελάχιστη έως καθόλου αιμορραγία στη δότρια περιοχή
 • Λιγότερος μετεπεμβατικός πόνος στη δότρια περιοχή
 • Δεν τοποθετείται ράμμα και η δότρια περιοχή έχει επουλωθεί πλήρως εντός 5-7 ημερών 
 • Δεν χρειάζεται επιπλέον επίσκεψη για αφαίρεση ράμματος στη δότρια περιοχή
 • Περιορισμένες οι πιθανότητες λοιμώξεων στη δότρια περιοχή καθώς δεν πραγματοποιείται συρραφή τραύματος
 • Ελάχιστη παρασκευή των μοσχευμάτων, καθότι είναι σχεδόν έτοιμα προς μεταφορά στη λήπτρια περιοχή
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Πιο ανεκτή τεχνική για άτομα με αργή επούλωση, όπως και για όσους χρειάζεται να επανέλθουν γρήγορα σε έντονη σωματική δραστηριότητα
 • Ομοιόμορφη αξιοποίηση της δότρια περιοχής
 • Επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του αριθμού των μοσχευμάτων που θα συλλεχθούν με στόχο την διατήρηση των αποθεμάτων της δότριας περιοχής για μελλοντικές συνεδρίες Μεταμόσχευσης Μαλλιών
 • Μικρή έως μηδενική πιθανότητα επιπλοκών στη δότρια περιοχή
 • Επιτρέπει την αξιοποίηση περιοχών όπως αυτή του στήθους, της πλάτης, των γενιών, ως δότριες περιοχές (Body Hair Transplant, BHT)
 • Επιτρέπει την επιλογή των «κατάλληλων» μοσχευμάτων για την αποκατάσταση μικρών και «ειδικών» περιοχών (π.χ. φρύδι)
 • Η τεχνική FUE είναι ιδανική για ασθενείς με μειωμένη ή μηδενική ελαστικότητα και κινητικότητα τριχωτού, καθότι τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν πλεονέκτημα για την τεχνική FUE. Συγκεκριμένα, η μειωμένη ελαστικότητα, που δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση της τεχνικής FUT σε έναν ασθενή, ουσιαστικά διευκολύνει την εξαγωγή μοσχευμάτων στην τεχνική FUE.
 • Ιδανική τεχνική προκειμένου να διορθωθούν αντιαισθητικά αποτελέσματα από παλαιότερες αποτυχημένες επεμβάσεις, καθότι τα τριχοθυλάκια μπορούν να αφαιρεθούν 1 προς 1 από τα παλαιότερα punch grafts και να επαναμεταμοσχευθούν με φυσικότερη διάταξη (repair FUE) 
 • Επίσης, σε περιπτώσεις εκτενούς ουλής στη δότρια περιοχή που δεν μπορεί να αφαιρεθεί η παλαιά ουλή λόγω μεγάλης έκτασης, ατροφίας ή ελάχιστης κινητικότητας του τριχωτού, με την τεχνική repair FUE μπορούν να μεταμοσχευθούν τριχοθυλάκια μέσα στην παλαιά ουλή και να προσδώσουν πιο φυσική εικόνα.

Τεχνική FUE χωρίς ξύρισμα της δότριας περιοχής

Γενικά, με τη τεχνική FUE, προκειμένου να αφαιρεθούν τα μοσχεύματα, η δότρια περιοχή πρέπει να κουρευτεί σε μήκος 1mm (Total Shave). Η ανάγκη για ένα τέτοιο κούρεμα μπορεί να αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για κάποιους ασθενείς, λόγω εργασίας αλλά και λόγω ύπαρξης ουλών από παλαιότερες επεμβάσεις. 

Για την αντιμετώπιση αυτού του μειονεκτήματος, έχουν προταθεί οι παρακάτω 2 λύσεις:

 1. Κούρεμα περιοχών ανάμεσα σε μακρύτερα μαλλιά, τα οποία καλύπτουν τις ξυρισμένες περιοχές είτε αυτές είναι ευρείες (wide shave) ή πιο «λεπτές» σε πλάτος επιφάνειες (microstrip shave) 

 2. Αφαίρεση των τριχοθυλακίων ανάμεσα στα φυσιολογικά μαλλιά της περιοχής, χωρίς καθόλου κούρεμα. (Non Shaven ή Unshaven FUE) Στην συγκεκριμένη τεχνική το μήκος των μαλλιών παραμένει άθικτο και ο ιατρός λαμβάνει τα μοσχεύματα ένα προς ένα ανάμεσα από τα φυσιολογικά μακριά μαλλιά της δότριας περιοχής και τα τοποθετεί με τον ίδιο τρόπο στην πάσχουσα περιοχή.

Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του χωρίς να γίνει αντιληπτό ότι υποβλήθηκε σε Μεταμόσχευση Μαλλιών. Με την ολοκλήρωση της συνεδρίας το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, το μήκος των μαλλιών της δότριας περιοχής φυσιολογικό και τίποτε δεν μαρτυρά ότι προηγήθηκε Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Όμως, και οι τεχνικές αυτές είναι χρονοβόρες και αν δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία μπορεί με την τεχνική microstrip shave να παραμείνει τελική εικόνα χειρότερη και από ουλή FUT ενώ με την τεχνική wide shave να παραμείνουν εμφανώς αραιότερες περιοχές, σαν «λωρίδες» ανάμεσα σε φυσιολογικά πυκνά μαλλιά. 

Η τεχνική Non Shaven ή Unshaven FUE είναι πιο ασφαλής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν οι ανάγκες για μοσχεύματα δεν είναι μεγάλες, καθώς ο αριθμός των τριχοθυλακίων που μπορούν να εξαχθούν είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με την ξυρισμένη μέθοδο (40-50% λιγότερο)

Περίληψη

Η Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE είναι μια απαιτητική, λεπτομερής και δύσκολη τεχνική, γι’ αυτό ο χειρουργός που θα την εφαρμόσει πρέπει να έχει λάβει μακρά και εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

Οι συνεδρίες FUE είναι συνήθως πολύωρες, επομένως η εξοικείωση με την μέθοδο και η καμπύλη εκμάθησης της τεχνικής απαιτούν την παρακολούθηση και διενέργεια εκατοντάδων επεμβάσεων, ώστε ο χειρουργός να θεωρείται έμπειρος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο ταχύτητας και ποιότητας τόσο κατά την εξαγωγή όσο και κατά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων.

Η αυξανόμενη δημοφιλία της τεχνικής FUE όπως και το γεγονός ότι δίνει την εσφαλμένη εντύπωση πως δεν είναι ένα «τυπικό χειρουργείο» που να απαιτεί πρότερη γενική χειρουργική εμπειρία έχει οδηγήσει πολλούς άπειρους και ανειδίκευτους ιατρούς αλλά και ενίοτε ακόμα και μη-ιατρούς (π.χ. νοσηλευτικό προσωπικό) στο να δοκιμάσουν να την εφαρμόσουν με συχνά πολύ αρνητικά αποτελέσματα. 

Στην πραγματικότητα, η τεχνική FUE είναι πολύ απαιτητική σωματικά και ψυχικά για τον χειρουργό και χρειάζεται υψηλή τεχνογνωσία από την πλευρά του χειρουργού και της επιστημονικής του ομάδας. Επίσης, απαιτεί άριστο και ακριβό εξοπλισμό, ειδικά αναλώσιμα εργαλεία από Τιτάνιο και συνεχή προσοχή σε κάθε ένα από τα χιλιάδες επαναλαμβανόμενα βήματα της επέμβασης προκειμένου να μην τραυματιστούν τα ευαίσθητα μοσχεύματα.

Αν ενδιαφέρεστε να υποβληθείτε σε Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE θα πρέπει να φροντίσετε να επιλέξετε ένα χειρουργό ή μια κλινική με αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και με γνωστά αποτελέσματα.

 

Αποτελέσματα πριν & μετά την μεταμόσχευση μαλλιών με την μέθοδο FUE

 

 fue001 fue003

fue005 fue007

fue011 fue009

fue013 fue015

fue017 fue019

fue021 fue023

 

 

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Αναστάσιος ΒεκρήςMD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός
Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής Advanced Hair Clinics

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account