Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνδυασμός Μεταμόσχευσης Μαλλιών και ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής

Η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή και η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την αποκατάσταση της τριχόπτωσης που προκαλείται στην ανδρική Ανδρογενετική Αλωπεκία (ΑΓΑ) και την γυναικεία Ανδρογενετική Αλωπεκία (ΓΑΑ). Και καθότι κάθε περιστατικό τριχόπτωσης είναι ξεχωριστό, τόσο η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή όσο και η Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορούν αποτελέσουν την κατάλληλη προσέγγιση για ένα άτομο με τριχόπτωση.

Το ποια προσέγγιση θα επιλέξει ο εξειδικευμένος ιατρός στην αποκατάσταση μαλλιών και στην Μεταμόσχευση Μαλλιών για τον εκάστοτε ασθενή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η αιτία της τριχόπτωσης, η έκταση, ο ρυθμός της τριχόπτωσης και η ανταπόκριση στην ιατρο-φαρμακευτική αγωγή.

Έχει αποδειχθεί πως οι περισσότεροι ασθενείς με τριχόπτωση θα ωφεληθούν από έναν προσεκτικά σχεδιασμένο συνδυασμό ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής και Μεταμόσχευσης Μαλλιών, υπό την επίβλεψη ενός ιατρού ειδικευμένου στην αποκατάσταση μαλλιών και στην Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Ο κυριότερος λόγος είναι πως αν αποφασιστεί από τον ασθενή και τον ιατρό να προχωρήσουν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών, η συμβολή των τριχοθυλακίων που έχουν παραµείνει στη περιοχή που γίνεται η Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι τεράστια στην προσπάθεια του χειρουργού να δώσει την βέλτιστη εικόνα και τα τριχοθυλάκια αυτά πρέπει να «προστατεύονται» µε κάθε τρόπο.

Στη σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών, την εποχή των αποτελεσματικών φαρμακευτικών αγωγών ενάντια στην ΑΓΑ, είναι σηµαντικό να µη βλάπτεται ούτε ένα τριχοθυλάκιο στη λήπτρια περιοχή κατά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Με την κατάλληλη ιατρο-φαρμακευτική αγωγή, πολλά από αυτά τα τριχοθυλάκια μπορούν να «αναστηθούν» και να υποστηρίξουν εντυπωσιακά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών και κάθε ασθενής πρέπει να ενηµερώνεται για τα πλεονεκτήµατα, αλλά και τις απαιτήσεις αυτής της συνεργικής προσέγγισης.

Το γεγονός πως σχεδόν 100% των ειδικών στην αποκατάσταση μαλλιών και στην Μεταμόσχευση Μαλλιών διεθνώς προτείνουν στους ασθενείς τους τη χρήση του ενός ή και των δυο σκευασµάτων (Finasteride 1mg, Minoxidil 5%) μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών είναι αποδεικτικό της αποτελεσµατικότητάς τους. Ωστόσο, είναι πρωτίστως σηµαντικό να έχει αποφασίσει ο χειρούργος πως θα καταστρώσει τη στρατηγική του για τον κάθε ασθενή, σε συνδυασµό µε τη ιατρο-φαρµακευτική αγωγή.

Ιατρο-φαρμακευτική αγωγή και Μεταμόσχευση Μαλλιών

Δύο φαρμακευτικές αγωγές αποκατάστασης μαλλιών έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους κρατικούς και επιστημονικούς φορείς για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης που οφείλεται στην ΑΓΑ:

 • Το Minoxidil μία τοπικής εφαρμογής ουσιά, σε μορφή λοσιόν ή αφρού,
 • Το Finasteride, μία χορηγούμενη από το στόμα αγωγή σε μορφή χαπιού.

Και οι δύο ουσίες έχει αποδειχθεί σε εκτενείς πολυετείς και άριστα σχεδισμένες κλινικές δοκιμές να είναι αποτελεσματικές στην επιβράδυνση της τριχόπτωσης που οφείλεται στην ΑΓΑ στα περισσότερα άτομα που τις χρησιμοποιούν καθημερινά, ενώ σε κάποια από αυτά τα άτομα προκαλούν και εμφάνιση νέας τριχοφυΐας. Η ανταπόκριση ποικίλει από άτομο σε άτομο, δεν είναι προβλέψιμη πριν το άτομο λάβει την αγωγή και απαιτούνται τουλάχιστον 4-6 μήνες συνεχούς χρήσης για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα.

Η συζήτηση με έναν ιατρό που ειδικεύεται στην αποκατάσταση μαλλιών και στην Μεταμόσχευση Μαλλιών θα αποδώσει ένα σχέδιο που μπορεί, σε επιλεγμένους ασθενείς, να συμπεριλαμβάνει και Μεταμόσχευση Μαλλιών και ιατρο-φαρμακευτική αγωγή αποκατάστασης μαλλιών που συμπληρώνει και ενισχύει τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Πώς βοηθάει η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή τη Μεταμόσχευση Μαλλιών;

Η συνδυασμένη χρήση της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής και της Μεταμόσχευσης Μαλλιών μπορεί να συνεισφέρει σε μία μακροπρόθεσμη συνολική προσέγγιση για την αποκατάσταση μαλλιών.

Η ιατρο-φαρµακευτική αγωγή µπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική της Μεταμόσχευσης Μαλλιών µε 3 τρόπους: 

 1. να επιτρέψει πιο επιθετικό προγραµµατισµό και σχεδιασμό, δηλαδή να κάνει κανείς πιο νωρίς Μεταμόσχευση Μαλλιών, να κάνει πιο «νεανικό» σχεδιασμό και να «ξοδέψει» περισσότερα μοσχεύματα σε μικρότερη ηλικία,

 2. να µην επηρεάσει καθόλου τον προγραµµατισµό και τον σχεδιασμό, δηλαδή να μην καταστρώσει ο ιατρός την στρατηγική του για την Μεταμόσχευση Μαλλιών σαν να μην υπάρχει καμία βοήθεια από την ιατρο-φαρμακευτική αγωγή,

 3. να επιτρέψει πιο συντηρητικό προγραµµατισµό και σχεδιασμό, δηλαδή να κάνει κανείς πιο αργά Μεταμόσχευση Μαλλιών και να «ξοδέψει» όσο γίνεται λιγότερα μοσχεύματα και όσο γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία.

<>Η τελευταία, η συντηρητική στρατηγική είναι και η πιο σωστή. 

Αυτή η προσέγγιση είναι η πιο συμφέρουσα για τον ασθενή. Αποτελεί την πιο συνετή προσέγγιση, διότι επιτρέπει την καθυστέρηση της Μεταμόσχευσης Μαλλιών για όσα περισσότερα χρόνια γίνεται και τη διατήρηση της δότριας περιοχής όσο το δυνατόν πιο «πλούσιας». Η στρατηγική αυτή έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 • Στην καλύτερη περίπτωση, που είναι συχνή, ο ασθενής «βγάζει αρκετά μαλλιά» με την ιατρο-φαρμακευτική αγωγή και μπορεί να αναβάλλει επ’ αόριστον τη Μεταμόσχευση Μαλλιών. Καθυστερώντας τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, ο ασθενής έχει το χρόνο να αποφασίσει σε ωριµότερη ηλικία πως θα προσεγγίσει την τριχόπτωσή του και αν πράγµατι σκοπεύει να υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μαλλιών στο μέλλον.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, ο ασθενής πάλι «βγάζει μαλλιά» αλλά χρειάζεται και Μεταμόσχευση Μαλλιών. Σε αυτή την περίπτωση, ο χειρουργός και ο ασθενής θα μπορέσουν να επιτύχουν τους αισθητικούς στόχους τους µε µικρότερου εύρους επέµβαση (λιγότερα µοσχεύµατα), θα «επενδύσουν» µόνο σε περιοχές που η αγωγή δεν είχε αποτελεσµατικότητα, ενώ θα διατηρηθούν εφεδρείες μοσχευμάτων για μελλοντικές επιπλέον συνεδρίες αν συνεχιστεί η τριχόπτωση και σε άλλες περιοχές. 
 • Στη χειρότερη περίπτωση, που ο ασθενής θελήσει ή αναγκαστεί να διακόψει την αγωγή, ο ασθενής έχει µια «παρθένα» ή ελάχιστα χειρουργημένη δότρια περιοχή που θα µπορέσει να του παρέχει ικανοποιητική κάλυψη, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν χειρουργικές «υπερβάσεις».

Ας δούμε και άλλους λόγους που ο συνδυασμός ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής αποκατάστασης μαλλιών και Μεταμόσχευσης Μαλλιών είναι σχεδόν πάντα απαραίτητος:

 • Όταν η τριχόπτωση που οφείλεται στην Ανδρογενετική Αλωπεκία ξεκινά σε μία ηλικία που κυμαίνεται από το τέλος της εφηβείας μέχρι 20 χρονών, η μελλοντική εξέλιξη της τριχόπτωσης είναι αδυνατόν να προβλεφθεί. Η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή αποκατάστασης μαλλιών μπορεί να επιβραδύνει την τριχόπτωση σε έναν πολύ νεαρό άνδρα (μικρότερο των 20 ετών), μέχρι ο ιατρός που ειδικεύεται στην αποκατάσταση μαλλιών να αποφασίσει κατά πόσο η Μεταμόσχευση Μαλλιών θα έχει ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα στο μέλλον. Αν η τριχόπτωση φαίνεται πιθανό να εξελιχτεί σε πολύ εκτενή βαθμό, η στρατηγική σχεδιασμού της Μεταμόσχευσης Μαλλιών θα πρέπει να είναι πιο συντηρητική ώστε να διατηρηθούν «αποθέματα» μοσχευμάτων στη δότρια περιοχή προκειμένου να μπορεί ο ασθενής να «ακολουθεί» την εξέλιξη της τριχόπτωσης προσθέτοντας όποτε χρειάζεται επιπλέον μοσχεύματα. Αντιθέτως, μία Μεταμόσχευση Μαλλιών που πραγματοποιείται πολύ νωρίς δεν θα μπορέσει να συμπεριλάβει τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες, με αποτέλεσμα στο μέλλον να μην παραμείνουν «εφεδρείες μοσχευμάτων» για να παραμένει η εικόνα του κεφαλιού πυκνή και πλήρης σε όσες περισσότερες περιοχές γίνεται.
 • Η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή αποκατάστασης μαλλιών μπορεί να συνδυαστεί με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών για να συμπληρώσει το αισθητικό αποτέλεσμα της Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Σε άτομα που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην ιατρο-φαρμακευτική αγωγή αποκατάστασης μαλλιών, η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή μπορεί να διεγείρει την ανάπτυξη νέας τριχοφυΐας που θα ενισχύσει την εμφάνιση πληρότητας και κάλυψης στην περιοχή που έχει πραγματοποιηθεί η Μεταμόσχευση Μαλλιών. Με τον τρόπο αυτό, μεταμοσχεύονται λιγότερα μοσχεύματα και διατηρούνται «εφεδρείες» στη δότρια περιοχή. Ακόμα και αν η ανάπτυξη νέας τριχοφυΐας λόγω της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής είναι διάχυτη και μικρή, το συνολικό, αθροιστικό, αποτέλεσμα της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής μαζί με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το τελικό το αισθητικό αποτέλεσμα.

Ο συνδυασμός ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής αποκατάστασης μαλλιών και Μεταμόσχευσης Μαλλιών απαιτεί σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και αφοσίωση

Παρόλο που το όφελος του συνδυασμού της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής αποκατάστασης μαλλιών και της Μεταμόσχευσης Μαλλιών είναι βέβαιο, αποτελεί μία επιλογή που πρέπει να βασιστεί σε προσεκτικά μελετημένους παράγοντες. Για παράδειγμα:

 • Ο ασθενής πρέπει να έχει ικανοποιητική ανταπόκριση στην ιατρο-φαρμακευτική αγωγή αποκατάστασης μαλλιών όσον αφορά την επιβράδυνση της τριχόπτωσης και/ή τη διέγερση νέας τριχοφυΐας. Κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλά, κάποιοι λιγότερο καλά και κάποιοι δεν ανταποκρίνονται στη ιατρο-φαρμακευτική αγωγή σχεδόν καθόλου.
 • Όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα, το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν ο ασθενής συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης. Η ανεπαρκής συμμόρφωση μπορεί να μειώσει σημαντικά το όφελος. Ο ασθενής μπορεί επίσης να απογοητευθεί αν το όφελος δεν εμφανιστεί σύντομα ή αν τα αποτελέσματα δεν είναι σταθερά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασθενής θα έπρεπε να το συζητήσει με τον ιατρό του πριν κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση της αγωγής.
 • Ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητα της ιατρο-φαρμακευτική αγωγής στον κάθε ασθενή, ο χειρουργός πρέπει να τηρεί τα σωστά κριτήρια επιλογής ασθενών. H ιατρο-φαρμακευτική αγωγή δεν αποτελεί λόγο να «βαφτιστεί» κατάλληλος ένας ασθενής που υπό άλλες συνθήκες θα είχε απορριφθεί ως υποψήφιος για Μεταμόσχευση Μαλλιών επειδή έχει πολύ αραιή δότρια περιοχή ή έχει υπερβολικά εκτενή αλωπεκία που δεν μπορεί να καλυφθεί χειρουργικά.
 • Η λήψη ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής βοηθάει τη Μεταμόσχευση Μαλλιών να δείχνει ακόµα πιο πυκνή και «διαφηµίζει» το χειρουργό, ενώ µπορεί να καλύψει και κάποια σχεδιαστικά λάθη, αν ο ιατρός δεν είναι έμπειρος. Δεν πρέπει όµως να αποτελέσει ελαφρυντικό για «πρόχειρη» τεχνική και σχεδίαση από τη μεριά του ιατρού.
 • Η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συνεπικουρεί τη Μεταμόσχευση Μαλλιών και όχι να είναι στηρικτικό θεµέλιο αυτής. Αν ο ασθενής αποφασίσει να διακόψει τη αγωγή του, το αποτέλεσµα της Μεταμόσχευσης Μαλλιών θα πρέπει να µπορεί να «σταθεί» αισθητικά και µόνο του. Ο σχεδιασµός, η κατανοµή των µοσχευµάτων και η πυκνότητα θα πρέπει να παραµένουν φυσικά ακόµα και αν χαθεί η «υποστήριξη» των τριχοθυλακίων που παρέµειναν ή που αναπτύχθηκαν λόγω της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής.

Συμφωνούν όλοι οι ιατροί με αυτές τις απόψεις;

Δυστυχώς, υπάρχουν χειρουργοί που ασχολούνται με τη Μεταμόσχευση Μαλλιών που αντιµετωπίζουν ανταγωνιστικά τη δράση των εγκεκριμένων ιατρο-φαρµακευτικών αγωγών. Συγκεκριµένα, αν ο ασθενής λαµβάνει ήδη ιατρο-φαρμακευτική αγωγή, προτείνουν τη διακοπή της, µε πρόσχηµα πως τα αποτελέσµατα διαρκούν όσο και η λήψη της αγωγής και πως «τα φάρµακα δεν είναι 100% ασφαλή» ή πως δεν συνδυάζονται µε Μεταμόσχευση Μαλλιών. 

Αν ο ασθενής πειστεί και διακόψει την αγωγή του, είναι βέβαιο πως πανικοβληµένος, πλέον, από την τριχόπτωση που ακολουθεί την διακοπή της αγωγής, επειδή χάνει τα μαλλιά που του κράταγε η αγωγή στο τριχωτό του, θα αναγκαστεί να υποβληθεί σε ακόµα εκτενέστερη Μεταμόσχευση Μαλλιών, ενώ ο ιατρός τον καθησυχάζει πως τα µαλλιά που θα φυτρώσουν «θα είναι µόνιµα και δεν θα χρειάζεται καµία αγωγή». Φυσικά, του αποκρύπτει πως αν είχαν συνδυαστεί αγωγή και Μεταμόσχευση Μαλλιών τα αποτελέσµατα θα ήταν ακόµα καλύτερα. 

Αντίστοιχα, κάποιοι άλλοι αποκρύπτουν πλήρως τα ευεργετικά οφέλη από τη λήψη αγωγής πριν και µετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, αποσκοπώντας στο να «πουλήσουν» όσο γίνεται περισσότερα µοσχεύµατα και περισσότερες συνεδρίες, αντί να αποσκοπούν στην καλύτερη εικόνα του ασθενούς, από όπου και αν έρθει αυτή.

Και οι δύο «τεχνικές πώλησης» είναι ηθικά απαράδεκτες και βασίζονται στη αντιδεοντολογική κατάχρηση της γνώσης και αυθεντίας του ιατρού, που κατευθύνει τον ασθενή σε εσκεµµένα λανθασµένες στρατηγικές µε σκοπό την αποκόµιση µεγαλύτερου κέρδους, προβάλλοντας µισές αλήθειες (χωρίς απαραίτητα να λέει ψέμματα) αλλά σίγουρα κρατώντας κρυφές τις οµόφωνα αποδεδειγµένες και τεκµηριωµένες αλήθειες για το συνδυασµό Μεταμόσχευσης Μαλλιών και ιατρο-φαρµακευτικών αγωγών.

Η ΕΛΑΜΑΤ ακολουθώντας πιστά τις επιστημονικές οδηγίες της ISHRS θεώρει τη χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών αγωγών ως σημαντική, χρήσιμη και επωφελή προσθήκη σε κάθε περιστατικού Μεταμόσχευσης Μαλλιών, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις.

Αν είναι επιτυχημένη η Μεταμόσχευση Μαλλιών, χρειάζεται και η ιατρο-φαρμακευτική αγωγή;

Δεκάδες κλινικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για τις ουσίες Minoxidil και Finasteride έχουν αποδείξει το όφελος και από τις δύο ουσίες. Κάποια άτομα που ανταποκρίνονται καλά σε μία φαρμακευτική ουσία αποκατάστασης μαλλιών -με επιβράδυνση της τριχόπτωσης και/ή διέγερση νέας τριχοφυΐας- μπορεί να μην επιδιώξουν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, αν το αποτέλεσμα της ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής αποκατάστασης μαλλιών είναι ικανοποιητικό. Κάποια από αυτά τα άτομα μπορεί εν τέλει να εξετάσουν το ενδεχόμενο της Μεταμόσχευσης Μαλλιών αν το όφελος της ιατρο-φαρμακευτικής αποκατάστασης μαλλιών δεν είναι αυτό που προσδοκούσαν ή αν δεν αντέξει σε βάθος χρόνου.

Περίληψη

Για τον κατάλληλα επιλεγμένο ασθενή, ο συνδυασμός Μεταμόσχευσης Μαλλιών και ιατρο-φαρμακευτικής αγωγής για την αποκατάσταση μαλλιών μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ασθενούς. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών δείχνουν ότι η χρήση ενός εκ των Minoxidil και Finasteride ή και συνδυασμού και των δυο ουσιών σε έναν ασθενή που ανταποκρίνεται καλά σε αυτές συμπληρώνει τη Μεταμόσχευση Μαλλιών, ενίοτε σε εντυπωσιακό βαθμό και αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση του ασθενούς από την εικόνα του.

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης MD, PhD, Χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου, Ωτορινολαρυγγολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Παν/μιου
Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery, ABHRS

Βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Αναστασάκης, Ανδρογενετική Αλωπεκία, από το Α ως το Ω. - 1η έκδοση - Αθήνα 2015, Εκδόσεις Γ. ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ., 874 σελίδες. ISBN 978-618-81608-0-4

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

blank page | ηλεκτρονική και έντυπη επικοινωνία