Ποιοι ιατροί και κλινικές πρέπει να απορρίπτονται

Τα κριτήρια με τα οποία κανείς θα αποκλείσει ένα ιατρό ή μία κλινική είναι απλά και απόλυτα:

 • Οποιονδήποτε σας παρουσιάζεται ως ιατρός και δεν σας επιδεικνύει τίτλο σπουδών Ιατρικής Σχολής και τίτλο Ιατρικής ειδικότητας, όποια και αν είναι αυτή: Ένδειξη ότι είτε δεν είναι καν ιατρός είτε είναι ανειδίκευτος ιατρός, χωρίς εμπειρία, που πιθανόν εκτελεί επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών μέχρι να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει της εξειδίκευσή του.
 • Οποιονδήποτε δεν απαντήσει στις ερωτήσεις σας, όσο δύσκολες και αν είναι: Ένδειξη ιατρού που δεν σέβεται τον ασθενή αρκετά ή έχει να αποκρύψει κάτι.
 • Οποιονδήποτε δεν απαντάει στις ερωτήσεις σας λέγοντας «μην σας απασχολούν αυτά, είναι δική μας δουλειά»: Ένδειξη ιατρού που δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του ασθενούς να ξέρει τα πάντα για ένα ζήτημα που τα αποτελέσματά του θα τον ακολουθούν για πάντα.
 • Οποιονδήποτε επιμένει να εκτελέσει μια από τις παλαιότερες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών (punch grafts, minigrafts) ή μείωσης της αλωπεκίας (scalp reduction, scalp lift, scalp flap): Ένδειξη ιατρού που δεν έχει ενημερωθεί για την ακαταλληλότητα των επεμβάσεων αυτών, που έχουν καταργηθεί εδώ και 2 δεκαετίες.
 • Οποιονδήποτε εκστομίσει κάτι παρόμοιο με «αν χειρουργηθείτε μέχρι τότε, θα έχετε έκπτωση τόσο %»: Ένδειξη ιατρού που είναι περισσότερο επιχειρηματίας παρά επιστήμονας.
 • Οποιονδήποτε κοιτάξει «με μια ματιά» την δότρια περιοχή και την κρίνει χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια μέθοδο μέτρησης με ψηφιακά μέσα: Ένδειξη ιατρού που δεν προσεγγίζει τον ασθενή επιστημονικά και υπεύθυνα αλλά πρόχειρα.
 • Οποιονδήποτε δεν χρησιμοποιεί μικροσκόπιο στο ιατρείο ή κλινική του για την παρασκευή των μοσχευμάτων, οποιονδήποτε χρησιμοποιεί multiblade knife στην τεχνική FUT, οποιονδήποτε λέει πως χρησιμοποιεί LASER: Ένδειξη ιατρού που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις και δεν ενδιαφέρεται να παρέχει την καλύτερη υπηρεσία στους ασθενείς του.
 • Οποιονδήποτε ιατρό απορρίπτει τις σύγχρονες και καθιερωμένες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUT ή FUE χωρίς επιχειρήματα: Ένδειξη ιατρού που δεν ακολουθεί την επιστημονική εξέλιξη και που βασίζει την πρακτική του όχι στον σεβασμό στα δικαιώματα του ασθενή για την καλύτερη θεραπεία αλλά στην «αυθεντία» της ιατρικής ιδιότητας.
 • Οποιονδήποτε ιατρό υποστηρίζει ότι εφαρμόζει μια «προσωπική τεχνική» με θεαματικά αποτελέσματα χωρίς να έχει προβεί σε δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά ή συνέδρια: Ένδειξη ιατρού που προσπαθεί να εξαπατήσει τους ασθενείς του με τον εντυπωσιασμό.
 • Οποιονδήποτε ιατρό δεν σας συναντήσει από το πρώτο ραντεβού ή το αργότερο στο δεύτερο ραντεβού: Η πρώτη συνάντηση με έναν «σύμβουλο» δεν είναι λόγος απόρριψης, αλλά αν επιμείνει ο ασθενής να δει τον ιατρό και συνεχώς συναντάει «συμβούλους» είναι ένδειξη ότι ο ιατρός δεν λαμβάνει σοβαρά την περίπτωση του ασθενή.
 • Οποιονδήποτε ιατρό όταν ερωτηθεί για τις συνηθισμένες πιθανές επιπλοκές επιμένει ότι δεν έχουν συμβεί ποτέ σε ασθενείς του: Ένδειξη ιατρού που αποκρύπτει προσωρινή μεν, δυσάρεστη δε, πλευρά των επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών.
 • Οποιονδήποτε ιατρό αρνείται να σας φέρει σε επαφή με ασθενείς του των οποίων τα χαρακτηριστικά της ΑΓΑ και των τριχών μοιάζουν με τα δικά σας: Οι φωτογραφίες που συχνά παρουσιάζονται δεν αποδεικνύουν τίποτα, καθότι είναι από προσεκτικά επιλεγμένα περιστατικά με ιδανικά χαρακτηριστικά τριχών, ενώ οι φωτογραφίες μπορεί και να έχουν αλλοιωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Επίσης, από τις φωτογραφίες ο ασθενής δεν μπορεί να ξέρει για τις επιπλοκές, την συμπεριφορά του ιατρού, την πιθανή ταλαιπωρία του ασθενούς και τον αριθμό των συνεδριών. Επίσης, δεν μπορεί να ξέρει κατά πόσο τα περιστατικά αυτά ανήκουν πράγματι στον ιατρό.
 • Οποιονδήποτε ιατρό δεν διατηρεί ένα καθαρό και ευπρεπές ιατρείο.
 • Οποιονδήποτε ιατρό οι συνεργάτες του δείχνουν να φοβούνται ή να αντιπαθούν: Ένδειξη ότι δεν υπάρχει η ομαδική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας επέμβασης Μεταμόσχευσης Μαλλιών και η αδιαφορία ή η αντιπάθεια των βοηθών χειρουργείου σίγουρα θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στο κεφάλι του ασθενούς.
 • Οποιονδήποτε ιατρό προσφέρει γραπτή εγγύηση ότι τα μοσχεύματα θα είναι μόνιμα και χρησιμοποιεί το επιχείρημα αυτό ως κύρια απόδειξη καλή πρακτικής: Ένδειξη ιατρού που προσπαθεί να καθησυχάσει τον ασθενή με νομότυπα τρικ, τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Τα μοσχεύματα θα είναι μόνιμα όποιος ιατρός και να τα εμφυτεύσει, καθότι έτσι τα έφτιαξε η Φύση. Η μόνη εγγύηση που μπορεί να δώσει ο ιατρός και να έχει αξία είναι για τον αριθμό τον μοσχευμάτων που τοποθέτησε και βάσει αυτού πληρώνεται.
 • Οποιοδήποτε ιατρό δώσει την εντύπωση ότι προσπαθεί να κάνει τον ασθενή να «υπογράψει» το συντομότερο: Ένδειξη ιατρού που βασίζεται στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και όχι στην δημιουργία μιας ανθρώπινης και ειλικρινούς σχέσης ιατρού-ασθενούς.
 • Οποιονδήποτε ιατρό δεν ενημερώνει και για τις δυο τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών: Ένδειξη ιατρού που δεν ενημερώνει τους ασθενείς του ολοκληρωμένα και σφαιρικά για τις επιλογές τους, ακόμα και αν αυτός δεν εφαρμόζει και τις δυο τεχνικές.

Οι παραπάνω λόγοι δεν είναι απαραίτητο να ισχύουν φυσικά όλοι. Ακόμα και ένας λόγος να ισχύει είναι αρκετός για να αποκλειστεί ένας ιατρός.

Επειδή όμως κάποιος ιατρός μπορεί να ξεχάσει να αναφέρει μια επιπλοκή, μια νέα τεχνική, επειδή θεωρεί ότι ο ασθενής δεν μπορεί να εκτιμήσει κάποιες λεπτομέρειες, ή επειδή έχει πολύ περιορισμένο πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνεται κάποια «ευκαιρία» στον ιατρό αυτό.

Ο ασθενής πρέπει να ρωτάει με επιμονή σε κάποια ζητήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Όταν όμως είναι εμφανές ότι παρ’ όλες τις ερωτήσεις και τις «ευκαιρίες», ο ιατρός επιμένει να μην αντιμετωπίζει τον ασθενή ισότιμα, τότε πρέπει ο ασθενής να φεύγει από το ιατρείο αυτό. Ο ιατρός αυτός είτε δεν ξέρει να απαντήσει είτε δεν σέβεται τον ασθενή. Αν ο ιατρός δεν ξέρει να απαντήσει, δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς το γιατί πρέπει να συνεχίσει ο ασθενής την αναζήτηση ενός καλύτερου επαγγελματία. Αν από την άλλη ο ιατρός δεν απαντάει ενώ ξέρει, τότε ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται με σεβασμό, με κατανόηση, με ενδιαφέρον και υπομονή.

Και αν αντιμετωπίζεται έτσι πριν χειρουργηθεί και πριν πληρώσει μπορεί να φανταστεί κανείς πως θα αντιμετωπιστεί αφού πληρώσει και αφού υπογράψει και το έγγραφο που απαλλάσσει τον ιατρό από οποιαδήποτε ευθύνη!

 

 

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Κωνσταντίνος Μινωτάκης MD, PhD, Γενικός Χειρουργός

Βιβλιογραφία
Κωνσταντίνος Αναστασάκης, Ανδρογενετική Αλωπεκία, από το Α ως το Ω. - 1η έκδοση - Αθήνα 2015, Εκδόσεις Γ. ΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ., 874 σελίδες. ISBN 978-618-81608-0-4

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account