Μεταμόσχευση Γενιών

Τα πλούσια γένια αποτελούν χωρίς αμφιβολία ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ανδρικής εμφάνισης και ένα καθοριστικό στοιχείο αρρενωπότητας.

Τι συμβαίνει όμως όταν παρατηρείται αραίωση ή απώλεια στην περιοχή των γενιών; Υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί η πυκνότητά τους; Παλιά αν θέλαμε να πούμε ότι κάτι ήταν ακατόρθωτο λέγαμε «μονάχα του σπανού τα γένια δεν γίνονται».

Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει.

Η σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών με τις τεχνικές FUE (Follicular Unit Extraction) και FUT (Follicular Unit Transplantation) έχει τη δυνατότητα να αποκαθιστά με απόλυτα φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο την πυκνότητα στην περιοχή των γενιών, ενισχύοντας αποφασιστικά την ανδρική εμφάνιση και βελτιώνοντας εντυπωσιακά την εικόνα σας, αν τα γένια, οι φαβορίτες ή το μουστάκι σας είναι αδύναμα.

Το αποτέλεσμα της Μεταμόσχευσης Γενιών είναι μόνιμο, παραμένει για ολόκληρη τη ζωή, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη «θεραπεία». Οι τρίχες μεγαλώνουν κανονικά, ξυρίζονται ή κουρεύονται όπως οι τρίχες ολόγυρά τους και δεν ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα γένια.

Αιτίες απώλειας γενιών

Τα γένια, που περιλαμβάνουν όλες τις τριχοφόρες περιοχές του προσώπου, όπως μουστάκι, φαβορίτες, και παρειές, μπορεί να «χαθούν» από διάφορες αιτίες:

 • Κληρονομικότητα, δηλαδή απλά αραιά γένια, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας. (Εικ. 1, 2)
 • Φυσικός τραυματισμός, π.χ. ατύχημα, θερμικό, χημικό, ή ηλεκτρικό έγκαυμα. 
 • Συστηματική ή τοπική ασθένεια που προκαλεί πτώση των γενιών π.χ. ορμονικοί λόγοι ή γυροειδής αλωπεκία.
 • Ψυχαναγκαστικό τράβηγμα των φρυδιών και/ή των βλεφαρίδων (Τριχοτιλλομανία). (Εικ. 3)
 • Φαρμακευτική ή άλλη αγωγή ή χειρουργική επέμβαση που οδηγεί σε απώλεια των γενιών π.χ. ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, χειρουργική αφαίρεση όγκου στην περιοχή που αφήνει ουλή άδεια από τρίχες, κτλ. (Εικ. 4)
 • Κληρονομική νόσος στην οποία απουσιάζουν πλήρως τα γένια. 

Επομένως όταν κληρονομικοί παράγοντες, ορμονικοί παράγοντες ή κάποιο ατυχές γεγονός, όπως τραύμα, έγκαυμα ή ουλή έχουν ως αποτέλεσμα την αραιή τριχοφυΐα στην περιοχή των γενιών, η λύση δίνεται με την σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών. 

Παράλληλα, η σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών είναι κατάλληλη και για όσους δεν έχουν κάποιον από τους παραπάνω επιβαρυντικούς παράγοντες αλλά είναι νεαροί ηλικιακά και εμφανίζουν σημαντική αραίωση στην περιοχή του προσώπου που ενοχλεί τους ίδιους όσον αφορά την εικόνα τους. 

Επίσης και οι πάσχοντες από γυροειδή αλωπεκία ή άλλου είδους ουλωτική αλωπεκία μπορούν να επιλύσουν το ζήτημα της αραίωσης μέσω της Μεταμόσχευσης Γενιών εφόσον πληρούν τα ακόλουθα: είναι ενήλικες, οι βλάβες είναι μικρής διαμέτρου και σταθερές για πάνω από τρία χρόνια.

Πως γίνεται η Μεταμόσχευση Γενιών;

Η σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών περιλαμβάνει την μεταφορά φυσικών τριχοθυλακιακών μονάδων από τη δότρια περιοχή σταθερής τριχοφυΐας του τριχωτού της κεφαλής προς στην περιοχή του προσώπου όπου παρατηρείται αραίωση ή απώλεια τριχών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει να συλλέξει τριχοθυλακιακές μονάδες και από άλλες δότριες περιοχές, όπως από το στέρνο, τα πόδια κτλ.

Η ελάχιστα τραυματική φύση των σύγχρονων τεχνικών Μεταμόσχευσης Γενιών επιτρέπει την ενίσχυση της τριχοφυΐας στην περιοχή των γενιών, του μουστακιού, των παρειών (μάγουλα) και των φαβορίτων χωρίς να προκαλούνται ουλές, τομές και σημάδια στην περιοχή που μεταφέρουμε τις τριχοθυλακιακές μονάδες. Με τις σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Γενιών μπορούμε να αντιγράψουμε τέλεια την γωνία, την φορά και την πυκνότητα των τριχών του προσώπου και να αποκαταστήσουμε πλήρως και με 100% φυσικότητα κάθε αραιή η άδεια περιοχή.

Ποιοι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για Μεταμόσχευση Γενιών;

Όταν ένας ασθενής με αραίωση ή απώλεια γενιών επισκέπτεται έναν ειδικό ιατρό στην αποκατάσταση τριχωτού και στη Μεταμόσχευση Μαλλιών, ο ιατρός καλείται να εξετάσει και να αξιολογήσει την καταλληλότητα του υποψηφίου σε σχέση με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την ηλικία του ασθενή
 • Την πυκνότητα της δότριας περιοχής (δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας, στέρνο ή όποια άλλη δότρια περιοχή ορίσει ο ιατρός ως κατάλληλη) 
 • Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου
 • Τις προσδοκίες του ασθενή ως προς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

H ανάλυση των παραπάνω παραγόντων θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν πιο ακριβή πρόβλεψη σχετικά με τον αριθμό των τριχοθυλακίων που χρειάζεται να μεταμοσχεύσει ο ιατρός για να επιτευχθεί η πυκνότητα που ικανοποιεί τις επιθυμίες του ασθενή.

Τεχνικές Μεταμόσχευσης Γενιών

Στη σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών μπορούν να εφαρμοστούν και οι 2 καθιερωμένες τεχνικές Μεταμόσχευση Τριχοθυλακίων, οι τεχνικές FUE (Follicular Unit Extraction) και FUT (Follicular Unit Transplantation). 

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά την Μεταμόσχευση Γενιών είναι: 

 • Η δότρια περιοχή του τριχωτού (ή σπανιότερα της εναλλακτικής περιοχής) από όπου θα γίνει η λήψη των τριχοθυλακίων προσδιορίζεται και χαρτογραφείται από τον ιατρό. Η περιοχή αυτή θα πρέπει να έχει επαρκή τριχοφυΐα και να μην εντοπίζεται σε αυτήν προδιάθεση για αραίωση. 
 • Εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και λαμβάνονται είτε ένα προς ένα τα τριχοθυλάκια (τεχνική FUE) ή αφαιρείται ένα μικρό τμήμα τριχωτού (τεχνική FUT).
 • Τα γένια φυτρώνουν κυρίως με τη μορφή των μονότριχων τριχοθυλακίων και πολύ σπάνια των δίτριχων, κανόνας ο οποίος θα πρέπει να ακολουθηθεί και στη Μεταμόσχευση Γενιών. Για τον λόγο αυτό γενικά προτιμάται η τεχνική FUE με την οποία ο χειρουργός μπορεί να επιλέξει να συλλέξει από τη δότρια περιοχή μόνο τα μοσχεύματα που είναι πιο κατάλληλα, δηλαδή τα μονότριχα, και να μην αφαιρέσει τα πολύτριχα που μπορεί να φαίνονται «αφύσικα» όταν μεταμοσχευτούν στα γένια.
 • Μέχρι να ξεκινήσει το στάδιο της εμφύτευσης, τα μοσχεύματα (τριχοθυλάκια) διατηρούνται σε υγρό και κρύο περιβάλλον, μέσα σε ειδικά γυάλινα πιατίδια (Petri dish) με τροφικούς παράγοντες και σε θερμοκρασία 4 - 8oC. 
 • Σχεδιάζεται η περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η Μεταμόσχευση Γενιών και με τη βοήθεια ειδικής συσκευής εμφύτευσης (implanter) ή με την χρήση λαβίδας (forceps), εμφυτεύονται τα τριχοθυλάκια στην περιοχή όπου παρατηρείται αραίωση. 
 • Οι σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Γενιών επιτρέπουν την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων στο κατάλληλο βάθος, με τη σωστή γωνία, φορά και κατεύθυνση, καθώς ανάλογα με την περιοχή του προσώπου όπου εφαρμόζεται η Μεταμόσχευση Γενιών είναι απαραίτητη η εξατομικευμένη φορά και γωνία τοποθέτησης ώστε το αποτέλεσμα να είναι φυσικό. Ο ελάχιστα επεμβατικός χαρακτήρας των σύγχρονων τεχνικών Μεταμόσχευσης Γενιών πετυχαίνει άριστα αισθητικά αποτελέσματα χωρίς. σημάδια και χωρίς ποτέ να μεταμοσχευμένα γένια να ξεχωρίζουν από τα φυσικά γένια που βρίσκονταν στην περιοχή ήδη.
 • Αμέσως μετά τη τοποθέτηση των τριχοθυλακίων η περιοχή των γενιών δεν καλύπτεται, άρα είναι αντιληπτή η Μεταμόσχευση Γενιών για μία εβδομάδα περίπου, με ήπιο κοκκίνισμα.

Ποια τεχνική προτιμάται στην Μεταμόσχευση Γενιών;

Όσον αφορά την τεχνική Μεταμόσχευσης Γενιών που προτιμάται από τον εκάστοτε χειρουργό είναι θέμα αφενός προσωπικής προτίμησης και αφετέρου θέμα αναγκών του ασθενούς σε μοσχεύματα. 

Τις περισσότερες φορές, οι ανάγκες είναι μικρές (μέχρι 1000-1200 μοσχεύματα) και η τεχνική FUE προτιμάται καθότι στα χέρια μίας κατάλληλα εκπαιδευμένης και έμπειρης ιατρικής ομάδας φέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα, όσον αφορούν τη δότρια περιοχή: 

 • Επιλογή μοσχευμάτων με απόλυτη ακρίβεια, δηλαδή επιλέγονται μόνο τα μονότριχα ή δίτριχα μοσχεύματα από την δότρια περιοχή
 • Λιγότερος πόνος στη δότρια περιοχή
 • Δεν προκαλούνται ευθείες ουλές στην δότρια περιοχή 
 • Πιο σύντομη αποθεραπεία και άμεση επιστροφή στις δραστηριότητες ακόμη και 2 μέρες μετά την επέμβαση
 • Μπορούν να επιλεγούν και εναλλακτικές δότριες περιοχές (στέρνο, πόδια, κτλ.)

Σε περιπτώσεις που οι ανάγκες του ασθενούς ξεπερνούν τα 1500 μοσχεύματα, αν και η FUE είναι εφικτή, πολλοί χειρουργοί θα προτιμήσουν την τεχνική FUT προκειμένου να επιτύχουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σε 1 ημέρα και να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής με πολλαπλές συνεδρίες. Επίσης, σε ασθενείς με μεγάλες ανάγκες μοσχευμάτων που δεν επιθυμούν για κοινωνικούς λόγους να ξυρίσουν τη δότρια περιοχή, η τεχνική FUT είναι πιο κατάλληλη.

Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της Μεταμόσχευσης Γενιών;

Η Μεταμόσχευση Γενιών αποτελεί μια τεχνικά και αισθητικά απαιτητική επέμβαση που μόνον οι εξειδικευμένοι χειρουργοί Μεταμόσχευσης Μαλλιών μπορούν να επιτύχουν με άριστα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι οι τρίχες στο πρόσωπο είναι παχύτερες, με διπλάσια διάμετρο συγκριτικά με αυτές του τριχωτού της κεφαλής, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να ληφθούν μονότριχα ή δίτριχα τριχοθυλάκια μεγάλης διαμέτρου από την δότρια περιοχή ώστε το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικό, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υστερεί σε πυκνότητα. Για το λόγο αυτό, πολλοί χειρουργοί προτιμούν να συλλέγουν τις τριχοθυλακιακές μονάδες από τη δότρια περιοχή με την τεχνική FUE κατά τη Μεταμόσχευση Γενιών. Ο λόγος είναι πως με την τεχνική FUE ο χειρουργός μπορεί να επιλέγει τα τριχοθυλάκια εκείνα που επιθυμεί προκειμένου να μοιάζουν σε αριθμό τριχών, σε μέγεθος και σε διάμετρο με τα φυσικά γένια του κάθε ασθενούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές, απαιτείται η χρήση εργαλείων κατάλληλης διαμέτρου που επιτρέπουν την διαλογή και εξαγωγή τριχοθυλακίων που τηρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (μονότριχα ή δίτριχα μοσχεύματα μεγάλης διαμέτρου). Η χρήση χειροκίνητης εξαγωγής FUE (manual extraction) ή χειροκίνητης εξαγωγής με μηχανικό εξαγωγέα (motorized extraction, Power FUE) σαφώς προτιμάται εν αντιθέσει με την ρομποτική μεταμόσχευση μαλλιών η οποία δεν επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων για την συγκεκριμένη επέμβαση τριχοθυλακίων.

Παράλληλα, ανάλογα με την περιοχή του προσώπου, απαιτείται διαφορετικός αριθμός μοσχευμάτων για να επιτευχθεί ικανοποιητική πύκνωση. Σε περίπτωση όπου στόχος είναι η ολική αποκατάσταση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο απαιτείται η μεταμόσχευση χιλιάδων τριχοθυλακίων. Με την τεχνική FUE, για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος απαιτείται συνήθως συνεδρία μίας ημέρας και σπανιότερα δυο ημερών, όταν πρέπει να αποκατασταθεί σημαντική και εκτενής αραίωση της περιοχής των γενιών.

Αποτελεσματικότητα της Μεταμόσχευσης Γενιών

Επιλέγοντας την σύγχρονη Μεταμόσχευση Γενιών, ο ασθενής μπορεί να περιμένει ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη νέων τριχών αγγίζει το ποσοστό της τάξεως του 95%, ανεξάρτητα με την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή FUE ή FUT, πάντα με την προϋπόθεση πως η επέμβαση εκτελείται από έναν εξειδικευμένο χειρουργό Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Μετά την ολοκλήρωση της Μεταμόσχευσης Γενιών, υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη των νέων τριχών από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Κατά το διάστημα 2-6 εβδομάδων μετά την Μεταμόσχευση Γενιών θα παρατηρηθεί ότι ένα ποσοστό των τριχών θα πέσουν για να ξαναφυτρώσουν σταδιακά μέσα στους επόμενους 3-6 μήνες. Η διαδικασία αυτή είναι αναμενόμενη και δεν θα πρέπει να ανησυχεί τον ασθενή. Η πλούσια αιμάτωση του προσώπου βοηθά την γρήγορη ολοκλήρωση του αποτελέσματος μέσα σε 6 μήνες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%. Το ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό περίπου ένα χρόνο μετά την Μεταμόσχευση Γενιών.

genia1a genia1b 

Εικ. 1 Πύκνωση γενιών, μουστακίου και φαβορίτας σε ασθενή με κληρονομική αραίωση.

 genia2

Εικ. 2 Πύκνωση γενιών στο πιγούνι από κληρονομική αραίωση.

 genia3

Εικ. 3 Συμπλήρωση γενιών σε μικρή επιφάνεια από τριχοτιλλομανία.

 genia4a genia4b

Εικ. 4 Αποκατάσταση φαβορίτας λόγω απώλειας έπειτα από χειρουργείο στην περιοχή.

 

 

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Αναστάσιος ΒεκρήςMD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός
Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής Advanced Hair Clinics

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account