Σύγκριση ανάμεσα στις τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUT και FUE

  • Επιστημονική επιμέλεια κειμένου: Dr. Ρήγας Γέωργιος MD, Χειρουργός Πλαστικής - Επανορθωτικής - Αισθητικής Χειρουργικής

Πριν αρκετά χρόνια, ήδη από το 2003, κάποιοι ειδικοί χειρουργοί στη Μεταμόσχευση Μαλλιών ξεκίνησαν να προτιμούν μία νέα τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Αντί για την παραδοσιακή αφαίρεση τμήματος τριχωτού από τη δότρια περιοχή, την τεχνική FUT, οι ειδικοί ξεκίνησαν σταδιακά να προτιμούν την Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE.

H τεχνική FUE είναι Μεταμόσχευση Μαλλιών με άμεση εξαγωγή τριχοθυλακίων (Follicular Unit Extraction) και σημαίνει ότι ο ιατρός παίρνει απευθείας τις τριχοθυλακιακές μονάδες που περιέχουν από 1 έως και 5 τρίχες από τη δότρια περιοχή με ειδικά κυλινδρικά, μικροσκοπικά εργαλεία και τις μεταμοσχεύει σε άλλο σημείο στο κεφάλι. Αυτή η νέα τεχνική αποδείχθηκε ότι ήταν δυσκολότερη τεχνικά από ότι περίμεναν πολλοί. Πολλοί ιατροί έχουν δοκιμάσει την τεχνική FUE με διάφορους βαθμούς επιτυχίας.

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα ζητήματα της δότριας περιοχής και του σχηματισμού ουλών μεταξύ των 2 τεχνικών Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

H δότρια περιοχή και ο σχηματισμός ουλών.

Η τεχνική FUT δημιουργεί μία ευθεία ουλή στη δότρια περιοχή. Η εμφάνιση και το μέγεθος της ουλής αυτής μπορεί να αποτελέσει σημαντικό λόγο ανησυχίας για ασθενείς που θέλουν να διατηρούν πολύ κοντά τα μαλλιά τους. Η πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται στην τεχνική FUT από κάποιον έμπειρο χειρουργό στη Μεταμόσχευση Μαλλιών έχουν γενικά πολύ λεπτές ουλές που κρύβονται εύκολα κάτω από τα μαλλιά στην δότρια περιοχή. Σε πολλά παραδείγματα, η ουλή μπορεί να μην είναι καθόλου εμφανής, παρά μόνο μετά από προσεκτική εξέταση και μόνο αν ανασηκωθούν τα μαλλιά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που η ουλή είναι αρκετά πιο πλατιά από ότι θα ήθελαν οι ασθενείς και οι ιατροί. Επίσης, υπάρχουν πολλοί ασθενείς που έχουν παραπάνω από μια ουλές στη δότρια περιοχή, έπειτα από περισσότερες από μια επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, ένα τυπικό ιατρικό λάθος που κάνουν χειρουργοί με μικρή εμπειρία, καθότι σε κάθε επέμβαση Μεταμόσχευσης Μαλλιών πρέπει να αφαιρείται η προηγούμενη ουλή.

Στην πραγματικότητα, η προσεκτική και επιμελής χειρουργική τεχνική του ιατρού μπορεί να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα με τις ουλές στην τεχνική FUT. Με το να περιορίσει το πλάτος του τμήματος τριχωτού που αφαιρείται, με το δώσει λεπτομερείς οδηγίες για την αποφυγή κάποιων έντονων κινήσεων για τις πρώτες ημέρες και με το να παρακολουθεί στενά την επούλωση του ασθενούς, ο ιατρός μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ουλή στη δότρια περιοχή σ επίπεδα που δεν ξεπερνούν το 1-2mm (χιλιοστά) πλάτος. Για να αποφευχθούν οι πολλαπλές ουλές μετά από πολλές συνεδρίες FUT, πολλοί ιατροί που χρησιμοποιούν την τεχνική FUT εφαρμόζουν την τεχνική της «μίας ουλής». Ακόμα και αν πραγματοποιηθούν πολλαπλές συνεδρίες FUT, σε κάθε επόμενη Μεταμόσχευση Μαλλιών, οι ιατροί αφαιρούν την προηγούμενη ουλή με αποτέλεσμα να παραμένει πάντοτε μια μόνον ουλή στην δότρια περιοχή. Χάρη στην προσεκτική τομή, μπορεί να ελαχιστοποιηθεί και η οποιαδήποτε βλάβη στα τριχοθυλάκια της δότριας περιοχής που βρίσκονται στα χείλη του τμήματος που αφαιρείται. Η αποφυγή της ζημιάς στα τριχοθυλάκια κατά μήκος της τομής είναι αναγκαία για να αποφευχθεί μία εμφανής ουλή. Επίσης, το κλείσιμο της τομής με ελάχιστη ή καθόλου τάση μπορεί να βοηθήσει επίσης να παραμείνει ελάχιστο το πάχος της ουλής. Τέλος, η τεχνική Τριχοφυτικής Συρραφής, επιτρέπει στις τρίχες να μεγαλώνουν μέσα από την ίδια την ουλή και να την κάνουν ακόμα πιο αδιόρατη.

Η βασική αρχή πίσω από την Μεταμόσχευση Μαλλιών με την τεχνική FUE είναι ότι αποφεύγεται η ευθεία, συνεχόμενη ουλή στη δότρια περιοχή. Πολλοί υποστηρικτές της τεχνικής FUE ισχυρίζονται ότι δεν περιλαμβάνει τομές, είναι λιγότερο επεμβατική και δεν προκαλεί ουλές. Παρόλο που δεν δημιουργούνται γραμμικές ουλές, εντούτοις υπάρχουν μικροσκοπικές κυκλικές ουλές. Συγκεκριμένα, παραμένει μια μικρή αδιόρατη ουλή μικρότερη από ένα χιλιοστό για κάθε τριχοθυλάκιο που αφαιρείται. Το συνολικό μήκος της τομής και η επιφάνεια της τελικής ουλώδους επιφάνειας με την τεχνική FUE είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με την τεχνική FUT (για τον ίδιο αριθμό μοσχευμάτων). Αλλά η γενική εικόνα μετά την επούλωση της δότριας περιοχής δίνει την όψη μιας ομοιογενούς περιοχής, χωρίς συγκεκριμένα σημάδια, ώστε να μην προδίδει την επέμβαση που έχει γίνει. Και με την τεχνική FUE όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι κοπτήρες, άνω του 1mm διάμετρο, γίνονται τομές (μικροσκοπικές και κυκλικές) και προκαλούνται μικροσκοπικές ουλές ως αποχρωματισμένα «κυκλικά σημάδια» που είναι εμφανή όταν τα μαλλιά κόβονται πολύ κοντά. Αυτά τα λευκά κυκλικά σημάδια προκαλούνται κατά την επούλωση του δέρματος ή μπορεί να αποτελούν χρωματική αλλοίωση από την φλεγμονή του μικροτραυματισμού, ειδικά σε άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Με την τεχνική FUE με μεγάλα σε μέγεθος εργαλεία punch, η περιοχή μπορεί επίσης να φαίνεται σαν «σκοροφαγωμένη» αν τα μαλλιά κοπούν πολύ κοντά. Αν μάλιστα τα μοσχεύματα συλλέγονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο, οι μικροσκοπικές ουλές μπορεί να ενωθούν και να δώσουν την εικόνα μικρών «γραμμών». Σε κάποιους ασθενείς, όταν αφαιρείται μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων μπορεί να υπάρχει μία ξεκάθαρη «γραμμή» ανάμεσα στις περιοχές από τις οποίες συλλέχθηκαν μοσχεύματα (και φαίνονται πιο «αραιές») και από τις υπόλοιπες που παρέμεινα ανέγγιχτες. Αυτό δεν συμβαίνει με την τεχνική FUT, καθότι οι περιοχές πάνω και κάτω από την τομή έχουν παρόμοια πυκνότητα και έρχονται κοντά με τη χρήση του ράμματος.

Όταν όμως χρησιμοποιούνται εργαλεία έως 1mm διαμέτρου δεν μένει καμία εμφανής ουλή ακόμα και όταν το μήκος των μαλλιών είναι λίγα χιλιοστά..

Επιβίωση των μοσχευμάτων

Παρόλο που η τεχνική FUE έχει εμφανιστεί από το 2002, ακόμα εξελίσσεται μία έντονη συζήτηση σχετικά με την επιβίωση των μοσχευμάτων όταν γίνεται χρήση της τεχνικής FUE έναντι της τεχνικής FUT. Υπάρχει μία ανησυχία για το γεγονός ότι τα μοσχεύματα που εξάγονται με την τεχνική FUE έχουν πολύ λίγο ιστό ολόγυρά τους (skinny grafts) και πως είναι λιγότερο πιθανό να επιβιώσουν. Πολλοί πιστεύουν πως τα μοσχεύματα FUE είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση/αποξήρανση, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί τη βασική αιτία μειωμένης επιβίωσης των μοσχευμάτων στη Μεταμόσχευση Μαλλιών γενικά. Αν ο ιατρός καταβάλλει επιπρόσθετη «καταπόνηση» του μοσχεύματος στην προσπάθεια να αφαιρεθεί το μόσχευμα από το τριχωτό, αυτό μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της πιθανότητας επιβίωσης του.

Στις Μεταμοσχεύσεις Μαλλιών με τη τεχνική FUE υπάρχει μικρή πιθανότητα τραυματισμού των τριχοθυλακίων αν ο ιατρός είναι αρκετά έμπειρος ώστε η εξόρυξη του τριχοθυλακίου να γίνεται ανατομικά. Το ποσοστό της βλάβης που μπορεί να υποστούν τα τριχοθυλάκια έχει μεγάλες διακυμάνσεις με τη τεχνική FUE και εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού. Αντιθέτως, στην τεχνική FUT, τα μοσχεύματα στα χείλη της λωρίδας μπορεί να υποστούν ζημιά κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης της «λωρίδας» τριχωτού, αλλά αυτό θεωρείται ότι επηρεάζει σε ελάχιστο βαθμό. Η χρήση μικροσκοπίου ή μεγέθυνσης με γυαλιά για την αφαίρεση της δότρια «λωρίδας» μπορεί να περιορίσει το ποσοστό των τραυματισμένων τριχοθυλακίων σε επίπεδο 1-2%. Τα μοσχεύματα που παρασκευάζονται κάτω από το μικροσκόπιο με την τεχνική FUT σε γενικές γραμμές έχουν περισσότερο περιβάλλοντα ιστού και λίπους, διότι οι βοηθοί έχουν την εντολή να τα παρασκευάζουν πιο «παχουλά» (chubby grafts). Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο αφυδάτωσης και αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο στην αξιοποίηση των μοσχευμάτων κατά την τοποθέτηση και συνεπώς, παρέχει καλύτερη επιβίωση των μοσχευμάτων. Στη τεχνική FUT υπάρχει, όμως, ο κίνδυνος να μειωθεί η επιβίωση των μοσχευμάτων αν οι χειρισμοί των βοηθών κατά την παρασκευή των μοσχευμάτων δεν είναι προσεκτικοί. Αντίθετα, στην τεχνική FUE, ο χειρουργός, είναι υπεύθυνος για τα περισσότερα βήματα της επέμβασης και μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των μοσχευμάτων, αρκεί φυσικά να μην αναθέτει σε βοηθούς να αφαιρούν τα μοσχεύματα από τη δότρια περιοχή.

Τοποθέτηση των μοσχευμάτων

Όσον αφορά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων στη δότρια περιοχή, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών, από τη στιγμή φυσικά που θα χρησιμοποιηθεί η ίδια τεχνική τοποθέτησης: λαβίδα ή implanter.

Μπορεί να υπάρξει κάποια ανησυχία για την ευπάθεια των μοσχευμάτων FUE και για το γεγονός ότι είναι πιο ευάλωτα στην αποξήρανση. Μοσχεύματα που έχουν συλλεχθεί κατά τον βέλτιστο τρόπο, με οποιαδήποτε από τις δυο τεχνικές, μπορεί να υποστούν βλάβη κατά τη φάση της τοποθέτησης και τελικά να μην αναπτυχθούν. Μηχανικό τραύμα στα μοσχεύματα ή αποξήρανση των μοσχευμάτων είναι γνωστοί παράγοντες που μπορεί να προκύψουν αν ο ιατρός ή η χειρουργική ομάδα δεν έχουν την αναγκαία εμπειρία και οι παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν δραματικά την επιβίωση των μοσχευμάτων. Ανεξάρτητα με το πόσα μοσχεύματα συλλέγονται και μεταμοσχεύονται, απαιτείται υψηλή δεξιοτεχνία και τεχνογνωσία στην διαδικασία της τοποθέτησης των μοσχευμάτων ώστε να αποδοθεί ένα άριστο αισθητικό τελικό αποτέλεσμα.

Αριθμός μοσχευμάτων ανά συνεδρία

Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι ιατροί που χρησιμοποιούν την τεχνική FUE Μεταμόσχευσης Μαλλιών δεν μπορούν να συλλέξουν τόσα πολλά μοσχεύματα σε μία συνεδρία όσα θα μπορούσαν με την τεχνική FUT στο ίδιο άτομο. Αυτό σημαίνει πως αν οι ανάγκες για μοσχεύματα είναι περισσότερες από 1500-2000 τριχοθυλακιακές μονάδες, θα απαιτηθούν περισσότερες από 1 συνεδρίες σε συνεχόμενες ημέρες προκειμένου να εξαχθεί ο απαραίτητος αριθμός μοσχευμάτων.

Με την τεχνική FUT, είναι πολύ συνηθισμένο να συλλέγονται 2000-3000 μοσχεύματα ανά συνεδρία και κάποιοι ιατροί πραγματοποιούν συχνά συνεδρίες που ξεπερνούν τα 4000 μοσχεύματα, σε επιλεγμένα περιστατικά. Υπάρχουν, παρόλα αυτά, εξαιρέσεις και κάποιοι ιατροί που χρησιμοποιούν συστηματικά τη τεχνική FUE, αναφέρουν συλλογή άνω των 2000 μοσχευμάτων σε μια συνεδρία.

Τεχνογνωσία

Για την τεχνική FUE απαιτούνται διαφορετικά προσόντα και τεχνικές αρετές. Ο χειρουργός πρέπει να είναι ικανός να ευθυγραμμίσει το μικροσκοπικό κυλινδρικό εργαλείο punch με το σωστό τρόπο, να βρει το σωστό βάθος και να προσαρμόσει την γωνία και την κατεύθυνση του punch σύμφωνα με τις με αλλαγές στην κατεύθυνση της τρίχας μέσα στο δέρμα. Η κύρια πηγή ανησυχίας με την τεχνική FUE είναι το ποσοστό των κατεστραμμένων μοσχευμάτων κατά την διάρκεια της αφαίρεσής τους από το τριχωτό. Αν κάποια ή όλα από τα τριχοθυλάκια σε μια τριχοθυλακιακή μονάδα τραυματιστούν είναι λιγότερο πιθανό να φυτρώσουν μετά τη μεταμόσχευση αλλά υπάρχει η δυνατότητα τα τραυματισμένα θυλάκια που παρέμειναν στην δότρια περιοχή να επανεκφυθούν στην αρχική τους θέση. Οι αναφορές από ιατρούς που χρησιμοποιούν την τεχνική FUE καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των τραυματισμένων μοσχευμάτων που τελικά δεν φυτρώνουν είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με την τεχνική FUT. Επίσης, η τεχνική FUE μπορεί να αποδειχθεί μία μονότονη διαδικασία και, αμφότεροι, ο ασθενής και ο ιατρός να νιώσουν κόπωση. Αυτό μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των μοσχευμάτων που μπορούν να συλλεχθούν ανά συνεδρία, είτε λόγω κόπωσης του ιατρού είτε λόγω κόπωσης του ασθενούς.

Η καμπύλη εκμάθησης της τεχνικής FUE είναι αργή, ειδικά για χειρουργούς που είναι συνηθισμένοι σε κλασσική χειρουργική με νυστέρι και δεν έχουν εμπειρία στη δημιουργία μικρών τομών, όπως αυτές που παράγονται από τα μικροσκοπικά punch FUE. Η εργασία σε μικρότερη εστιακή απόσταση μπορεί να είναι κουραστική και να προκαλέσει προβλήματα στο αυχένα.

Κόστος

Το κόστος της τεχνικής FUE είναι συχνά σημαντικά υψηλότερο ανά μόσχευμα σε σύγκριση με την τεχνική FUT και μπορεί να φτάσει μέχρι και δύο φορές υψηλότερο. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε ιατρού.

Τριχοθυλάκια από το σώμα

Η τεχνική FUE μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στην αφαίρεση και μεταμόσχευση τριχοθυλακίων από άλλες τριχωτές περιοχές του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι περισσότερες τριχοθυλακιακές μονάδες που μπορούμε να αφαιρέσουμε από αυτές τις περιοχές αποτελούνται από μονότριχες τριχοθυλακιακές μονάδες και έχουν μικρό ή μέτριο αισθητικό αποτέλεσμα κάλυψης.

Μικρός αριθμός μοσχευμάτων

Όταν απαιτείται μικρός αριθμός μοσχευμάτων, η χρήση της τεχνικής FUE πιθανόν να είναι η καλύτερη επιλογή. Χρησιμοποιώντας την τεχνική FUE όπου αξιοποιούνται ξυρισμένες λωρίδες τριχωτού, είναι σχετικά εύκολο να καλυφθεί η επέμβαση, να μην χρειαστεί να ξυριστεί ολόκληρη η δότρια περιοχή και να αποφευχθεί η δημιουργία μίας ουλής που θα άφηνε η τεχνική FUT. Αρκεί να συλλεχτούν τα μοσχεύματα FUE με πολύ σωστό τρόπο και όχι το ένα δίπλα στο άλλο, διότι τότε μπορεί να δοθεί η εικόνα «γραμμής».

Τεχνική FUE για αποκατάσταση παλαιών ουλών strip

Η τεχνική FUE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν παλαιότερες ουλές strip στην δότρια περιοχή. Αυτό θεωρείται από πολλούς χειρουργούς Μεταμόσχευσης Μαλλιών ως μία ακόμα εξαιρετική ένδειξη για χρήση αυτής της τεχνικής. Κάποιοι χειρουργοί έχουν ισχυριστεί ότι ένας συνδυασμός της τεχνικής FUT και της τεχνικής FUE είναι η βέλτιστη χρήση και των δύο τεχνικών στην ίδια συνεδρία, για μεγιστοποίηση του αριθμού των μοσχευμάτων.

Επιπλοκές

Κάποιοι χειρουργοί που προτιμούν την τεχνική FUE θεωρούν ότι οι ασθενείς τους βιώνουν λιγότερο πόνο και ο χρόνος ανάρρωσης είναι μικρότερος. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ακόμα για να υποστηριχθεί με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Αιμορραγία υπάρχει και με τις δύο τεχνικές αλλά είναι πιο έντονη με την τεχνική FUT, χωρίς φυσικά να χάνεται ανησυχητική ποσότητα αίματος, συνήθως όχι περισσότερο από 100ml συνολικά. Παρόλα αυτά, η αιμορραγία δεν θεωρείται ένα από τα προβλήματα της τεχνικής FUT.

Περίληψη

Η τεχνική FUT και η τεχνική FUE είναι αμφότερες επιστημονικά αποδεκτές τεχνικές για τη συλλογή μοσχευμάτων από τη δότρια περιοχή. Κάθε τεχνική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε μία αναλογία κόστους-οφέλους, η τεχνική FUT φαίνεται να αποτελεί την πιο «αποδοτική» τεχνική.

Όμως, η τεχνική FUΕ είναι η πλέον κατάλληλη για ασθενείς που επιμένουν να μην έχουν μία εμφανή ευθεία ουλή στη δότρια περιοχή. Μπορεί να αποτελέσει άριστη επιλογή για πιο νέους ασθενείς που επιδιώκουν μικρές επεμβάσεις ή έχουν μεγάλη πιθανότητα να κρατήσουν πολύ κοντό το κούρεμα τους. Τέλος, η τεχνική FUE είναι η ιδανική επιλογή για τη αφαίρεση και μεταμόσχευση τριχοθυλακίων από άλλες τριχωτές περιοχές του σώματος, όπως από τα γένια, τον κορμό (στήθος, πλάτη), τα πόδια ή τα χέρια και είναι ο μοναδικός τρόπος για να καλυφθούν οι εκτενείς ουλές από μεταμοσχεύσεις με παλαιότερες χειρουργικές τεχνικές.

Σύγκριση τεχνικών FUT – FUE

 

FUT 

FUE

Μετεπεμβατικός πόνος Από ήπιος μέχρι μέτριος Ελάχιστος
Διάρκεια ενόχλησης στη δότρια περιοχή Ημέρες μέχρι μήνες Ημέρες μέχρι 2 εβδ.
Ποσοστό χρόνου του χειρουργού επί του ασθενούς 25-35% 80-90%
Χρήση ραμμάτων Ναι Όχι
Πιθανότητα αιμορραγίας διεγχειρητικά - μετεγχειρητικά Σπάνια Όχι
Δυνατότητα κουρέματος σε μήκος <10mm Αδύνατον, υπάρχει λεπτή ευθεία ουλή Υπάρχουν χιλιάδες άσπρες μικρο-ουλές που χρειάζονται μερικά χιλιοστά μήκος μαλλιού.
Φυσικότητα αποτελέσματος Ναι, πιθανόν καλύτερη κάλυψη – πυκνότητα στον ίδιο αριθμό μοσχευμάτων Ναι
Νευρική βλάβη, υπαισθησία, μόνιμο άλγος στη δότρια περιοχή Πιθανόν Σπάνια
Περίοδος επούλωσης δότριας περιοχής Αρχικά 2 εβδ., συνολικά ολοκληρώνεται στους 12 μήνες 7-10 ημέρες
Διάστημα μέχρι την επόμενη συνεδρία 10-12 μήνες Από την επόμενη ημέρα, σε άλλη περιοχή
Περίοδος επούλωσης λήπτριας περιοχής 10-14 ημέρες 10-14 ημέρες
Διατομή-καταστροφή μοσχευμάτων 1-2% σε έμπειρα χέρια <10-20% σε έμπειρα χέρια
Περίοδος αποχής από έντονες δραστηριότητες 4-8εβδ. 1εβδ.
Περίοδος αποχής από συνηθισμένες δραστηριότητες 1-3 ημέρες 1-3 ημέρες
Εμφανής ουλή, επιπλοκή στη δότρια περιοχή Πιθανόν Πολύ σπάνιο
Αντίδραση σε ράμματα Σπάνια Όχι
Ανάγκη για ξύρισμα της δότριας περιοχής Όχι Απαραίτητο
Δυνατότητα megasessions Ναι Πολύ δύσκολο
Τύπος μαλλιών που εφαρμόζεται Όλα Εφαρμόζεται πολύ δύσκολα σε κατσαρά και σε λευκά μαλλιά
Κόστος Μικρότερο ανά μόσχευμα Υψηλότερο ανά μόσχευμα
Κόπωση ασθενούς-χειρουργού Λιγότερο κουραστική Ιδιαίτερα κουραστική
Κόστος χειρουργικής ομάδας Υψηλό, πολυμελής ομάδα Ελάχιστο, κυρίως εργάζεται ο χειρουργός
Χρήση της τεχνικής για  Body Hair Transplant Όχι Ιδανική
Χρήση σε επιδιόρθωση ουλών στη δότρια περιοχή Περιορισμένη Ιδανική

 

 

Επιστημονική επιμέλεια κειμένου:
Dr. Ρήγας Γέωργιος MD, Χειρουργός Πλαστικής - Επανορθωτικής - Αισθητικής Χειρουργικής

Ηλεκτρονικές Πηγές
Κύρια πηγή κειμένου: www.ishrs.org (ημερομηνία προσπέλασης 1-8-2016)

 

Log in

create an account